Doelen van de Coöperatieve vereniging ValleiEnergie

 • Terugdringen van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie;
 • Energie besparen waar mogelijk (gebouwen en mobiliteit);
 • Lokaal groene energie opwekken (zon, wind, water, biomassa);
 • Een gemeenschap vormen van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het opwekken en zelf benutten van regionale duurzame energie;
 • Werken zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geinvesteerd in de regio;
 • Lees meer over onze doelstellingen in de statuten.

Verzorgingsgebied Coöperatie ValleiEnergie

 • Zes gemeenten in Gelderland: Barneveld, Ede,  Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum en Wageningen;
 • Drie gemeenten in Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Principes waarop de coöperatie gebaseerd is

 • Vrijwillig en open lidmaatschap
 • Democratisch ledenbestuur
 • Economische participatie van deelnemers
 • Autonoom en onafhankelijk
 • Belang van educatie, training en informatie
 • Coöperatie van coöperaties (samenwerking tussen coöperaties)
 • Aandacht voor de lokale leefomgeving

Financiering

Coöperatie ValleiEnergie heeft geen winstoogmerk en wordt als volgt gefinancierd:

 • lidmaatschapsbijdragen door leden;
 • uitgave van participaties voor concrete doelen;
 • een bijdrage door OM - nieuwe energie per energieklant via ValleiEnergie;
 • startsubsidies door de Provincie Gelderland en enkele gemeentes (Ede, Veenendaal en Wageningen);
 • projectsubsidies voor het uitvoeren van projecten;
 • donaties en legaten.

Achtergronddocumenten

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Waarom ik meedoe aan de collectieve zonnecentrale? Voor de toekomst van mijn kleinkind.

deelnemer Energiekazerne
Naar alle klanten vertellen... »