Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

Om de belangen van onze leden en klanten te behartigen en de verduurzaming te versnellen, zijn we aangesloten bij diverse organisaties die daarbij kunnen helpen. Landelijk, provinciaal en lokaal.

 

om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is een landelijke coöperatie waarbij lokale energiecoöperaties zijn aangesloten. De lokaal opgewekte duurzame energie levert om | nieuwe energie lokaal weer terug. Meer info: www.samenom.nl

Europese Unie

ValleiEnergie heeft tot 1 januari 2019 een startsubsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidie wordt gebruikt voor het professionaliseren van onze organisatie.

Meer info: http://www.op-oost.eu/.

De Groeiversneller Oost NL

De Groeiversneller Oost NL heeft 10.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de projectontwikkeling van de Zonnewal A12.
 

Rabobank Vallei en Rijn

Rabobank Vallei en Rijn draagt 10.000 euro bij voor de communicatie-campagne voor werving deelnemers aan het project Zonnewal Ede waar duizenden panelen op de geluidswal langs de A12 bij Ede worden geplaatst.

 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is de organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging is op 15 juli 2015 opgericht en vertegenwoordigt ruim 1000 bedrijven en energiecoöperaties. De nieuwe organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Meer info: http://www.nvde.nl/over-nvde/

 

ODE Decentraal

ODE Decentraal richt zich op burgers, coöperaties, en op de politiek, met als doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland, specifiek door burgers en lokale initiatieven. We vormen een platform voor de promotie van duurzame energie, de verspreiding van kennis, en het opbouwen van een netwerk van individuele leden en organisaties die zich met DE bezighouden. Meer info: www.duurzameenergie.org.
 

Hoom

Het verduurzamen van woningen is een behoorlijke opgave. Coöperatie Hoom ondersteunt de lokale initiatieven bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos.ValleiEnergie is lid van de cooperatie.
www.hoom.nl

 

REScoopNL

REScoopNL is een coöperatie van duurzame burgerenergiecoöperaties. De leden van REScoopNL zijn de windcoöperaties die onder ODE verenigd waren in de windsectie en nieuwe energiecoöperaties die bezig zijn met de ontwikkeling van coöperatieve windturbines.
Meer info: www.rescoopnl.nl
 

HIER opgewekt

HIER opgewekt is hét landelijke kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Het wil ondersteunen, verbinden, informeren en inspireren. Meer info: www.hieropgewekt.nl

 

Vereniging EnergieCoöperaties Gelderland (VECG)VECG

Als vervolg op de CoP zijn de eerste energiecoöperaties hun eigen bedrijfsvoering verder aan het professionaliseren. Op 10 maart 2016 is de Vereniging Gelderse EnergieCoöperaties opgericht, waar ValleiEnergie meteen lid van is geworden. Samen hebben deze koplopers een EFRO-aanvraag ingediend gericht op de verdere professionalisering van de lokale duurzame energiecoöperaties. DE VECG gaat onder andere de Gelderse energiecoöperaties vertegenwoordigen in het GEA (zie onder). Meer info: www.vecg.nl

 

Gelders EnergieAkkoord (GEA)

Coöperatie ValleiEnergie is één van de medeondertekenaars van het Gelders Energieakkoord (Al staat dat niet op hun website). Dit is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het Gelders Energieakkoord is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Meer info: http://www.geldersenergieakkoord.nl/

 

Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)

De GNMF zet zich in voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Het streven is een beter evenwicht tussen economie en natuur en milieu in Gelderland. We proberen dit door ondersteuning van lokale natuur- en milieugroepen, door beïnvloeding van beleid en de publieke opinie, en door samenwerking met bedrijven, overheden en belangengroeperingen. Meer info: www.gnmf.nl

 

Lokale partners

Een belangrijk uitgangspunt van ValleiEnergie is om zoveel mogelijk samen te werken met lokale bedrijven ter versterking van de lokale economie. Neem contact met ons op als u hier interesse in heeft.

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven?

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

Klanten vertellen...

Het rendement van 10% waarmee sommige adviseurs schermen is niet reëel. Bij een verhuizing binnen Ede blijven mijn panelen mooi op dezelfde plek liggen.

Wim Houkes
Naar alle klanten vertellen... »