Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

 

Zonnedak Kooiweg Renswoude

Lokaal en duurzaam energie opwekken

Geen zonnepanelen op uw dak

Op Zonnedak Kooiweg Renswoude is nu zonne-energie voor circa 20 huishoudens uit de regio beschikbaar, reageer snel om dit niet te missen!

Meedoen en/of mede-eigenaar worden van dit zonnedak

Heb je als particulier of ondernemer geen geschikt dak?

Wil je je verbruik duurzaam en lokaal opwekken?
Tegelijkertijd profiteren van de korting op energiebelasting en ook van de verkoop van stroom?

 

Doe mee aan de lokale en duurzame opwek van zonne-energie op het Zonnedak aan de Kooiweg in Renswoude.

Zelf lokale en duurzame stroom opwekken?

Met de aankoop van één of meer ValleiEnergieDelen kun je mede-eigenaar worden van de 212 zonnepanelen op het Zonnedak aan de Kooiweg in Renswoude.

Voor €120 koop je een ValleiEnergieDeel. Eén deel levert 100 kWh zonne-energie op. De overheid garandeert voor deze postcoderoosprojecten 15 jaar lang kwijtschelding van de energiebelasting. Dit voordeel wordt verrekend via je eigen energierekening. Ook deel je in de verkoop van de stroom.

De ValleiStroom van de panelen op dit zonnedak verkopen wij aan de landelijke koepel¬coöperatie OM | nieuwe energie. Als deelnemer aan dit project ben je echter vrij in je keuze van energieleverancier.

Particulieren (en bedrijven) met een verbruik tot maximaal 10.000 kWh per jaar, die wonen in dit postcodegebied, kunnen meedoen:

3927 Renswoude
3772 Barneveld
3925 Scherpenzeel
6741 Lunteren
6744 Ederveen
3905 Veenendaal
3906 Veenendaal
3959 Overberg
3931 Woudenberg

Meedoen houdt in dat je 15 jaar lang geen energiebelasting hoeft te betalen over de opwek van jouw ValleiEnergieDelen tot aan maximaal je eigen verbruik.  Ook deel je in de eventuele winst die overblijft van de verkoop van de stroom na aftrek van de kosten.

 

Je inleg verdien je met circa 9-10 jaar terug.

Een ValleiEnergieDeel kost € 120 en wekt op jaarbasis ± 100 kWh op. Hoeveel ValleiEnergieDelen je nodig hebt, hangt dus af van je energieverbruik en hoeveel je wilt betalen. Een huishouden verbruikt gemiddeld circa 2.800 kWh per jaar en heeft maximaal 28 ValleiEnergieDelen nodig om dat verbruik te compenseren met lokale opwek. Als je van plan bent de komende jaren minder energie te verbruiken, kun je ervoor kiezen iets minder ValleiEnergieDelen af te nemen (bijvoorbeeld voor 85% van je energieverbruik).

Meedoen met ValleiEnergieDelen

Wil je geld sponsoren of doneren?

Je kunt ook meedoen door sponsoring en/of donatie.

Schrijf je nu in en krijg voorrang bij de definitieve inschrijving!
 

Stand van zaken

We verwachten dit voorjaar de zonnepanelen op de daken te leggen. We hebben bijna alle offertes binnen en gaan binnenkort van start met de realisatie. Stedin heeft de aansluiting inmiddels gemaakt. Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen de zonnepanelen dit voorjaar in gebruik genomen worden.

Het gaat om ruim 212 zonnepanelen met een vermogen van ongeveer  circa 74.200 Wp en geschatte opbrengst van ongeveer  64.030 kWh per jaar voor circa 20 huishoudens, met gebruik van de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief Opwek) en een looptijd van 15 jaar.

Zie verder: Financiële regeling postcoderoos en de veel gestelde vragen met antwoorden FAQ.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Circa 212 zonnepanelen gepland aan de Kooiweg in Renswoude

 Meer over Zonnedak Kooiweg Renswoude

Sander van 't Foort, wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid van de gemeente Renswoude, moedigt dit soort opwekprojecten aan: “Renswoude moet zelfvoorzienend worden. Belangrijk is daarbij dat we zelf maatregelen treffen waardoor de opbrengsten ook terugvloeien naar Renswoudenaren. Zo profiteren we allemaal van de energietransitie.”

 

Hooijer biedt omwonenden de kans om lokale en duurzame energie op te wekken.
Sander en eigenaar Jan Roelofsen gaan voor lokale zonne-energie

Ondernemer Jan Roelofsen maakt deze energie in eigen handen mogelijk. Hij heeft verschillende zonnige daken van zijn opstallen beschikbaar gesteld voor dit zonnedak. Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemers­vereniging van Renswoude geattendeerd werd op de mogelijkheid om van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking beklonken. Jan krijgt voor eigen gebruik ook een aantal panelen ter beschikking. Een win-win dus.

Hooijer biedt omwonenden de kans om lokale en duurzame energie op te wekken.
Jan Roelofsen en Roel Henderickx na het tekenen van de intentieovereenkomst

Het bedrijf Masters in Solar uit Wageningen heeft de veldkast geplaatst en op 3 september 2020 heeft Stedin de aansluiting gemaakt. De zonnepanelen zijn onderweg. Zo kan dit voorjaar worden begonnen met de realisatie van het Zonnedak. 

De aansluiting voor het zonnedak is gereed

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Het streven is de start van een 'nieuwe' regeling per 1 april 2021. Publicatie van deze nieuwe regeling wordt binnenkort verwacht. Wij komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

Autoriteit financiële markten

Logo AFMMeedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.