Voorinschrijving zonneweide Quadenoord Renkum

Participeren in ValleiEnergie


Wilt u ook een (extra) bijdrage leveren aan een duurzame regio?

Neem dan één of meer participaties, zodat we samen kunnen bouwen aan een duurzame toekomst!

 

Uitgifte Participaties

De Coöperatie ValleiEnergie geeft participaties uit om geld op te halen  voor het realiseren van ons doel: duurzame energie van en voor onze regio. Het gaat om participaties die de ontwikkeling van de coöperatie versterken, zoals tijdens de ALV op 23 juni 2017 is besloten. Het gaat om participaties van het type A overeenkomstig artikel 1 van het participatiereglement. Je wordt van harte uitgenodigd om je in te schrijven op deze uitgifte. Dat kan door op bovenstaande knop te klikken.

Waarom participaties?

De coöperatie heeft momenteel vrijwel geen vrij besteedbare, eigen middelen. Toch moeten kosten gemaakt worden in de voorfase van grotere projecten, bijvoorbeeld voor onderzoeken of voor een communicatietraject. Het fonds ‘Voorfinanciering duurzame energie’, dat ook gevuld wordt met het batig saldo uit overige activiteiten die de coöperatie onderneemt, groeit onvoldoende om de voorfinancieringen van projecten mogelijk te maken. Hierdoor dreigt de projectontwikkeling tot stilstand te komen.

Het bestuur van Coöperatie ValleiEnergie vraagt de leden om dit fonds te vullen. Daartoe worden 500 participaties type A uitgegeven. Je neemt een aantal participaties af voor een periode van minimaal 5 jaar. Deze participaties zijn groot € 50,00 (vijftig euro). Je neemt dus deel voor een veelvoud van € 50. Participaties zijn persoonlijk en niet verhandelbaar.

Je kunt inschrijven tot 1 oktober 2018.

Hoe werkt het?

  1. Je meldt je aan via bovenstaande knop en geeft aan met hoeveel participaties je wilt deelnemen.
  2. Via deze knop kun je ook al meteen geld overmaken via een eenmalige machtiging of direct online betalen.
  3. Je ontvangt daarna per mail een bevestiging en het participatiereglement en een certificaat.

In principe zijn de participaties na vijf jaar of later weer inwisselbaar en krijg je de nominale waarde weer terug. Mocht de financiële situatie het niet toelaten, dan kan het bestuur aan de ALV voorstellen dat deze participaties pas later inwisselbaar zijn. Ook kan er een maximum gesteld worden aan het aantal participaties dat in een bepaald jaar ingewisseld kan worden. Dit om eventueel te voorkomen dat de coöperatie liquiditeitsproblemen krijgt.

Te zijner tijd krijg je bericht over het verlopen van de termijn en dan kun je de Coöperatie ValleiEnergie verzoeken het ingelegde bedrag terug te betalen, of de termijn te verlengen.

Levert het ook wat op?

Er wordt geen rente vergoed, maar door participaties af te nemen maak je de activiteiten van ValleiEnergie mede mogelijk en draag je bij aan het realiseren van nog meer duurzame energie van en voor de Vallei.

Wat kunnen we dank zij uw inleg gaan realiseren?

Enkele voorbeelden:

Postcoderoos zonnestroomprojecten op daken

Vrijwel alle projecten die we oppakken vragen om voorinvestering. Inmiddels hebben we al een aantal postcoderoosprojecten gerealiseerd met vooruitbetaalde subsidie van de provincie. Op de website vind je de voorbeelden.  Maar we willen meer, zodat nog meer mensen mee kunnen doen en we nog meer lokale duurzame energie kunnen opwekken. Vanuit het fonds doen we de voorfinanciering voor zo’n project. Deze middelen vloeien weer terug in het fonds op het moment dat het project gerealiseerd is. De kosten van de voorfinanciering worden immers verrekend in de business case van het project en daarmee gefinancierd uit het project. 

Dankzij jouw bijdrage kunnen we dit ideaal waarmaken!

Zonnepanelen langs de A12

Tot nu toe hebben we projecten gerealiseerd op een aantal daken. ValleiEnergie heeft het initiatief genomen om zo'n 4000 zonnepanelen op de zonkant van de geluidswal langs de A12 te plaatsen, aan de  westkant van Cinemec. Inwoners van Ede, maar ook mensen uit de omliggende gemeenten, kunnen straks meedoen voor één of meerdere panelen. Ook dit project is vooral interessant voor huurders en eigenaren van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar ook voor mensen die hun dak al vol hebben liggen, maar daarmee niet genoeg elektriciteit opwekken voor hun warmtepomp of hun elektrische auto. Voor zo’n groot project als dit is meer voorfinanciering nodig.

Er is namelijk een aantal onderzoeken nodig, bijvoorbeeld naar technische haalbaarheid of de hinder voor het autoverkeer, maar ook voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarnaast moeten we een communicatiecampagne opzetten, omdat voor zo’n groot project er ook heel veel deelnemers nodig zijn. Met jouw inleg, kunnen we voortvarend met dit project doorgaan.  

Zo zorg je ervoor dat de panelen straks maar liefst 1.000.000 kWh per jaar opwekken voor de regio!

Disclaimer

ValleiEnergie doet haar uiterste best om financiële risico’s te beperken. Dit biedt echter geen 100% garantie dat na vijf jaar uw inleg terugkomt.

 

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Ik vind de Energiekazerne een mooi initiatief van ValleiEnergie en de Gemeente Ede.  Mijn eigen dak was totaal ongeschikt voor zonnepanelen, ik ben meteen met 18 panelen ingestapt.

Hans Kropman
Naar alle klanten vertellen... »