Voorinschrijving zonneweide Quadenoord Renkum

Zonnewal Ede A12 stap dichterbij


16 juli 2019

De omvorming van de geluidswal bij de A12 tot Zonnewal is weer een stap dichter bij gekomen. Dinsdag 16 juli besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met coöperatie ValleiEnergie. Als het projectplan wordt goedgekeurd kunnen in het voorjaar van 2020 al de eerste zonnepanelen op de wal liggen. Daarna kan dit geleidelijk uitgebreid worden tot meer dan 6000 zonnepanelen; goed voor het energieverbruik van ruim 300 huishoudens.

Wethouder Lex Hoefsloot: “Met het project langs de A12 wordt de productie van duurzame energie in Ede met meer dan een miljoen kWh per jaar verhoogd. Niet alleen is het geplande aantal zonnepanelen groot, ook kan straks elke inwoner van Ede zelf meedoen en panelen kopen, op een unieke, in het oog springende locatie.”

Voorzitter Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vervolgt: “Deelname aan het project verloopt straks via onze coöperatie. Inwoners die belangstelling hebben voor zonnepanelen, maar zelf geen geschikte ruimte hebben, kunnen zich via deze site aanmelden en meer lezen over het project."

Energieneutraal
De gemeente Ede is positief over dit initiatief. Het biedt een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken, te gebruiken en er financieel voordeel van te hebben. En het past in de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. Dan wordt lokaal net zoveel duurzame energie opgewekt als gebruikt.

Veel werk verzet
Het afgelopen jaar was het stil rond dit project. Maar dat betekent niet dat partijen hebben stilgezeten. Zo is een reflectie-onderzoek gedaan om hinderlijke schittering voor de weggebruikers te voorkomen. Ook is de sterkte van de wal onderzocht en geschikt bevonden. Het grootste probleem was de aanwezigheid van het zeer hardnekkige onkruid Japanse Duizendknoop. De bestrijding hiervan is begonnen. Dit alles maakt dat de plannen nu verder uitgewerkt kunnen worden.

Informatieavond
Omwonenden wordt gevraagd om mee te denken in de opzet van de Zonnewal. Hiervoor zal in oktober een informatieavond georganiseerd worden. Omwonenden krijgen hier een uitnodiging voor.

Planning
De Zonnewal is het eerste zonneproject dat door de gemeente Ede is behandeld volgens de ‘Wind- en zonnewijzer Ede’, met spelregels voor duurzaam energie opwekken. De eerste stap hierin is een intakegesprek. Dat is inmiddels succesvol verlopen. De volgende stap is een schetsplanverzoek, dat door de gemeente wordt beoordeeld. Voor het definitieve plan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Duurzame burgers uit FoodValley verlagen zelf de energietarieven


30 mei 2019

De energiewereld wordt wakker geschud. ValleiEnergie | om verandert samen met burgers de energiemarkt. Door lokaal energie op te wekken en de winst terug te geven aan de klanten door de tarieven te verlagen. Dit is nooit eerder gedaan door een energieleverancier. ValleiEnergie | om doet dit samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties, verenigd in het collectief om | nieuwe energie. Duizenden burgers doen al mee om hun tarieven te verlagen en de energietransitie in Nederland te versnellen.

 

Lokale energieopwekking

Met duurzame bronnen als zonnepanelen en windmolens in de directe omgeving, wekt een aantal burgers die verenigd zijn in ValleiEnergie | om zelf lokaal 100% duurzame elektriciteit op. Deze elektriciteit wordt weer geleverd aan de inwoners in FoodValley. Je kan dus gewoon zien waar jouw energie vandaan komt en hier profiteren de lokale economie en huishoudens ook nog eens financieel van. Zonder de commerciële belangen die traditionele energiemaatschappijen hebben, maar echt door en voor de FoodValley huishoudens. André Dippell, directeur van om | nieuwe energie legt uit: “Binnen ons collectief zien wij dat betrokken burgers het heft in eigen hand willen nemen. De eigen omgeving verduurzamen, maar daar ook echt zelf van profiteren. Als collectief brengen we het terug naar de burgers: we doen het samen en voor elkaar.” om | nieuwe energie is daarom al 4 jaar op rij door de Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur & Milieu uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland.

 

Geen winstoogmerk, dus lagere energieprijs

Als burgercollectief hoeft er uiteraard geen winst gemaakt te worden voor grote aandeelhouders en dus wordt het verdiende geld weer geïnvesteerd in nieuwe duurzaamheidsprojecten en het verlagen van de energietarieven. “We zijn nu al een van de goedkoopste met onze tarieven, maar het is onze intentie om de energietransitie in FoodValley te versnellen. Dit kan wanneer duurzaam nog betaalbaarder wordt. Van de omzet dienen verder alleen de operationele kosten gedekt te worden. Door efficiënt te blijven werken kunnen tarieven dalen naarmate wij als collectief groeien. Dus hoe meer mensen zich aansluiten des te goedkoper onze energie wordt!” geeft André Dippell aan. Deze werkwijze staat haaks op het commerciële beleid van alle andere leveranciers. Het direct inzetten van winst om de tarieven van klanten te verlagen is echt vernieuwend in Nederland.

 

Iedereen om? Dan jaarlijks honderden euro’s goedkoper!

ValleiEnergie | om wekt samen met alle andere coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief nu al voor enkele honderdduizenden huishoudens energie op. Wanneer het collectief zo groot zou zijn als enkele grijze en traditionele energieleveranciers, dan gaat de energierekening van alle klanten blijvend met honderden euro’s per jaar naar beneden. Dat is dus bovenop de huidige scherpe tarieven. Daarmee wordt het ValleiEnergie | om niet alleen de duurzaamste, maar tevens de goedkoopste in de markt en hoef je dus nooit meer te switchen om eenmalige kortingen te krijgen. Echt groen én goedkoop? Het kan!

Iedereen wordt uitgedaagd om te vergelijken en te kijken naar de wijze waarop dit collectief met de omgeving omgaat. Samen maken we duurzaam betaalbaar. Ga naar samenom.nl/wakkerworden

Zonnewal A12 vertraagd door Japanse Duizendknoop


15 mei 2019

Voorlopig ruimte voor 750 zonnepanelen (fotomontage)

De ontwikkeling van het plan om de geluidswal langs de A12 te vullen met heel veel zonnepanelen, heeft de afgelopen maanden stil gelegen. De oorzaak van de vertraging is de zogenaamde “Japanse duizendknoop” een woekerende plant die in de geluidswal aanwezig is en bestreden moet worden.
Gevreesd wordt dat als er zonnepanelen op de wal komen, de plant niet goed bestreden kan worden. Daarom is verder onderzoek gedaan. Omdat een deel van de geluidswal is vrij van de woekerplant, is met de gemeente Ede afgesproken dat op dat gedeelte zonnepanelen mogen komen. Naar verwachting kunnen er 750 zonnepanelen worden geplaatst. Sinds kort is het overleg over de uitvoering en verdere voorbereiding daarom weer hervat. Wij hopen een voortvarende herstart te maken, want inmiddels is er voor ruim 2.000 zonnepanelen interesse getoond. Na de zomervakantie denken wij meer te weten.

Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Zonnewal A12

ValleiEnergie ontwikkelt zonnedak in Renswoude


15 mei 2019

De intentieovereenkomst is getekend!

Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op  een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.

Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemersvereniging van Renswoude geattendeerd was op de mogelijkheid van ValleiEnergie om samen met inwoners van Renswoude van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking beklonken.

 

Het is de bedoeling dat Jan voor de opwek van stroom voor eigen gebruik ook een aantal panelen ter beschikking krijgt. Een win-win dus! We hopen de daken nog in 2019 vol te leggen met circa 200 panelen.

Deelname is mogelijk via een postcodeproject. Dat wil zeggen dat inwoners van de volgende postcodes binnen het verzorgingsgebied van ValleiEnergie kunnen meedoen: 3772, 3905, 3906, 3925, 3927, 6741, 6744

Meer informatie vind je op onze pagina Zonnedak Renswoude

Oprichting ValleiEnergie Advies en Project B.V.


Veenendaal, 18 april  2019

Op donderdag 18 april heeft de Algemene Ledenvergadering van coöperatie ValleiEnergie ingestemd met het oprichten van een aparte BV: ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Deze maakt het mogelijk de vele activiteiten in FoodValley op te schalen en verder te professionaliseren. De BV heeft maar één aandeelhouder: coöperatie ValleiEnergie. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons en FoodValley op de weg naar een eigen regionaal en democratisch energiebedrijf”, aldus voorzitter Elmar Theune.

Plannen

Voor 2019 heeft de BV een voorlopige begroting van € 250.000. Er zijn plannen voor coöperatieve zonnecentrales in Nijkerk, Barneveld, Lunteren, Renswoude, Ede, Rhenen, Wageningen en Renkum. Dit komt geheel overeen met het beleid  van ValleiEnergie om groene energie zo veel mogelijk lokaal op te wekken en lokaal te verkopen. Op het ogenblik heeft ValleiEnergie ongeveer 350 energieklanten, voornamelijk in Ede en Wageningen. De BV voert ook het eerstelijns energieloket uit voor  gemeentes in FoodValley. Inwoners van deze gemeentes kunnen met al hun vragen over energiebesparing en duurzame energie via telefoon en mail bij dit loket terecht. Daarnaast steunt ValleiEnergie gemeentes, bewoners en bedrijven met wijkaanpakken, energie besparen en van het gas af. Er is nu een vacature voor de functie van Directeur. Zolang deze niet is ingevuld neemt het bestuur van de coöperatie de taken waar.

Lokale energie monitor 2018


december 2018

Onderzoek van HIER opgewekt

De Stichting HIER opgewekt heeft net als voorgaande jaren onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond lokale energie in Nederland. Mooi om te zien dat het collectief om | nieuwe energie waar we als ValleiEnergie bij aangesloten zijn, goed scoort!

Er zijn inmiddels 484 energie coöperaties in Nederland die zich inzetten om energie te besparen en duurzame energie op te wekken! De monitor volgt de ontwikkelingen zoveel mogelijk aan de hand van concrete resultaten, getallen en cijfers. Dit geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen. Kort samengevat beschrijft de montior de beweging en het resultaat van energiecoöperaties en -collectieven in Nederland. Verder lezen? Hier staat het rapport.

Weer de groenste!


19 november 2018

Voor het vierde jaar  op rij is het energiecollectief om| nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. ValleiEnergie levert met bijna 40 andere lokale opwekkers de groene lokale stroom aan om| nieuwe energie.

In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE behaalt om| nieuwe energie opnieuw het rapportcijfer 10. Daarmee laten we de grote traditionele energieleveranciers en zelfs een aantal bekende groene leveranciers achter ons.

“In lokaal zit onze kracht”

Directeur André Dippell van om: “We zijn ontzettend trots dat we onze titel als groenste leverancier mogen behouden. Het had ook eigenlijk niet anders gekund dan weer zo hoog te eindigen. Wij zijn de enige leverancier die onze energie uitsluitend laten produceren door vele tientallen lokale burgerinitiatieven bij energiecoöperaties. Zij investeren in zonne- en windenergie in hun eigen buurt, waardoor onze klanten letterlijk langs kunnen gaan bij de projecten waar we energie opwekken. Groener kunnen we het niet maken!”

Veel leveranciers blijven slecht scoren
Van de 29 onderzochte leveranciers scoren er 13 nog steeds een onvoldoende. Het rapport vergelijkt de leveranciers op de onderdelen investeringen, inkoop en levering van energie. Opvallend is dat veel slecht scorende leveranciers zichzelf in de markt zetten als groene energieleverancier. Een kwalijke zaak aldus André Dippell: “Groene energie wordt te pas en te onpas gebruikt voor energie die helemaal niet groen is; sjoemelstroom noemen wij dat. Dat is nou juist waarom wij onze energie lokaal opwekken in de eigen buurt van onze klanten. Van ons allemaal en voor ons allemaal, dat noemen wij nu nieuwe energie! We hoeven ons niet te verstoppen achter constructies om onze stroom te vergroenen. Bij ons mag iedereen zien hoe we het aanpakken en daar vooral aan meedoen. Door volledig transparant te zijn, winnen wij het vertrouwen van de consument.”

Over om | nieuwe energie
om | nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit bijna 40 lokale energiecoöperaties. ValleiEnergie is een van deze coöperaties die lokaal 100% duurzame stroom opwekken. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de energieprijzen, vergeleken met andere leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te ontwikkelen. Zo werken ze toe naar een energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.

ValleiEnergie beloont groener rijden met Slim laden


8 november 2018

Rijd je elektrisch in een BMW, Tesla of Renault?

Bespaar dan tot 250 euro per jaar op je energierekening door je auto nog duurzamer op te laden!

Met de lokaal opgewekte 100% groene energie van ons ben je natuurlijk goed bezig. Je laadt je elektrische auto dan al duurzaam op. Maar wanneer je in een BMW, Tesla of Renault rijdt is het nu mogelijk om je auto nog duurzamer op te laden.

Het enige wat je hoeft te doen als klant van ValleiEnergie is de gratis app te downloaden.

ValleiEnergie en OM | Nieuwe energie zijn namelijk de samenwerking met Jedlix aangegaan om het elektrisch rijden nog duurzamer maar ook financieel aantrekkelijker te maken: Slim Laden.

De beschikbare hoeveelheid duurzame energie op het net verandert gedurende de hele dag. Op het moment dat er niet genoeg wind- of zonne-energie beschikbaar is, moeten gas en kolencentrales extra bijstoken om de balans op het netwerk te behouden. Maar de Slim Laden app zorgt ervoor dat de auto wordt geladen op momenten dat er voldoende duurzame energie beschikbaar is. Zo balanceren we samen het elektriciteitsnet op een verantwoorde manier, waarvoor je een financiële beloning ontvangt die via je energierekening wordt uitbetaald.

Slim laden. Dat is rijden op nieuwe energie.

Wil je meer weten ga dan naar www.samenom.nl\slimladen en download de app. In de app geef je aan dat je bij ons klant bent en wordt de besparing via ons voor je geregeld.

De geluidswal A12 Ede is sterk genoeg voor 5000 panelen


13 maart 2018

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede en voorzitter Elmar Theune van ValleiEnergie plaatsten 13 maart symbolisch het eerste zonnepaneel op de geluidswal langs de A12 bij Ede. De ontwikkeling van ZonneWal A12 Ede is weer een stapje dichterbij. In december werd onderzoek gedaan naar de grondsterkte en daaruit blijkt dat de wal 5000 panelen kan dragen.

In de komende periode wordt nog onderzocht hoe de zonnepanelen het beste opgesteld kunnen worden. Zodat weggebruikers en omwonenden geen last van reflectie krijgen. Daarna wordt een vergunning voor de aanleg aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de zonnewal in de eerste helft van 2019.

Inwoners van Ede kunnen meedoen en een paneel kopen. Zo kunnen we met elkaar meer dan een miljoen kWh per jaar aan zonnestroom opwekken. Belangstellenden kunnen zich hier al aanmelden voor de nieuwe zonnecentrale.

CollageZon Bennekom is geopend!


23 februari 2018

Op deze zonnige vrijdagmiddag in februari heeft wethouder Leon Meijer CollageZon officieel geopend. Op het dak van het multifunctioneel centrum Collage liggen 275 panelen. Deze panelen wekken genoeg stroom op voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik. De leerlingen van de Wilhelminaschool (in gebouw Collage) kregen voorafgaande aan de opening een gastles over zonne-energie en over de energiecentrale op het dak van hun school van medewerkers van ValleiEnergie.

En bekijk op de pagina Hier wordt ValleiStroom opgewekt hoeveel stroom deze zonnecentrale oplevert.

OfficiŰle opening van zonnecentrale Collage


19 februari 2018

Vrijdag 23 februari vindt de feestelijke opening plaats van de zonnecentrale op het dak van het Multifunctioneel centrum Collage in Bennekom (Hogeweg 23). Wethouder Leon Meijer en de schoolkinderen verrichten samen de openingshandeling.

Op het dak van het Collage liggen 275 panelen. Zij wekken genoeg stroom op voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik. Zonnecentrale Collage is de vierde centrale van ValleiEnergie.

Ongeveer 55 deelnemers die in de omgeving van Collage wonen maakten de bouw van deze centrale mogelijk. Collage is een postcoderoosproject. Bewoners uit de directe omgeving doen voor 300 euro per zonne-aandeel mee en dragen zo bij om groene lokale stroom op te wekken. Omdat deelnemers geen energiebelasting betalen over de opgewekte stroom, verdienen zij de inleg na een aantal jaren terug.

Voorafgaand aan de opening krijgen de leerlingen van groep 7/8 les over zonne-energie en over de energiecentrale op het dak van hun school. Medewerkers van ValleiEnergie verzorgen deze speciale les.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 februari van 14.30 tot 16.00.

Collectieve inkoopactie Wageningen Noordwest


4 januari 2018

Met de gemeente Wageningen bereiden we in de wijk Noordwest een collectieve inkoopactie voor. We gaan collectieve inkoop starten voor vier maatregelen:

  • zonnepanelen
  • triple glas en kozijnen
  • ventilatiesystemen
  • volledige en hybride warmtepompen.

Op woensdagavond 7 maart zijn alle bewoners van NoordWest van harte welkom op de Nijenoordschool midden in de wijk. Daar zullen we meer vertellen over de actie en uitleggen waarom wij denken dat juist deze maatregelen interessant zijn voor NoordWest.

Onderzoek geluidswal A12


17 december 2017

Is de geluidswal sterk genoeg om 4000 panelen te dragen?

ValleiEnergie onderzoekt samen met de gemeente Ede de mogelijkheid om ongeveer vierduizend zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal langs de A12 in Ede. In december verrichtte bureau Geonius onderzoek naar de sterkte van de geluidswal en de ondergrond. Als uit het onderzoek blijkt dat de geluidswal de zonnepanelen kan dragen, kunnen we de volgende stap zetten. De zorgvuldige ontwikkeling van zo’n groot project kost tijd maar dat hebben we graag over voor de zonnestroom van vierduizend panelen die samen ongeveer 1 miljoen kWh gaan opwekken. De gemeente Ede ziet het project als een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Het project past in de doelstelling om Ede in 2050 energieneutraal te laten zijn.

Ook dit jaar de groenste stroom!


24 oktober 2017

Als ValleiEnergie leveren we onze lokale groene stroom via het grootste energiecollectief van Nederland. We zijn trots dat om | nieuwe energie (voorheen Duurzame Energie Unie) in het onafhankelijk onderzoek van WISE, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond het rapportcijfer 10 heeft gekregen. In het jaarlijks onderzoek naar duurzaamheid van Nederlandse energieleveranciers zijn 34 leveranciers onderzocht op de onderdelen investeringen, productie, inkoop en levering van energie. Op basis van deze vier onderdelen kregen we net als voorgaande jaren (toen nog Duurzame Energie Unie) een 10!

De inspanningen van ValleiEnergie en de 34 andere coöperaties die samen om | nieuwe energie vormen, worden dus beloond met het hoogst haalbare rapportcijfer. Samen investeren we in duurzame energie zodat we het gebruik van steenkool en aardas terug kunnen dringen. 

Voor meer informatie verwijzen we naar het onderzoeksrapport.

Bouw zonnecentrale Collage Bennekom verloopt voorspoedig


18 oktober 2017

Voor alle panelen een deelnemer, een prachtige herfstzon en een leeg schoolplein vanwege de herfstvakantie. ValleiEnergie is blij dat de bouw van de zonnecentrale Collage in Bennekom na een lange voorbereidingstijd nu werkelijkheid is. Op het dak van het Multifunctioneel centrum Collage liggen 275 panelen. Als deze centrale over enkele weken stroom opwekt, is dat voldoende voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik.

Ongeveer 55 deelnemers die in de omgeving van Collage wonen maken de bouw van deze centrale mogelijk. Zij doen voor 300 euro per paneel mee en dragen zo bij om groene lokale stroom op te wekken. Omdat deelnemers geen energiebelasting betalen over de opgewekte stroom, verdienen zij de inleg na een aantal jaren terug. Zonnecentrale Collage is de vierde centrale van ValleiEnergie.

Meer informatie over de officiële opening van onze nieuwste zonnecentrale volgt.

Opdracht gegeven tot aanleg zonnecentrale Collage


14 juli 2017

Op deze regenachtige zaterdagochtend tweemaal goed nieuws!

1. Opdracht gegeven tot bouw zonnecentrale Collage
Ondanks dat de zon nu niet schijnt hebben we vandaag opdracht gegeven aan installatiebedrijf Masters in Solar om zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van de zonnecentrale op het gebouw Collage in Bennekom. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen die al panelen gekocht heeft in het najaar zijn eerste eigen ValleiStroom kan oogsten!

2. Er kunnen nog mensen meedoen!
Dat is het tweede goede nieuws. Nog niet alle panelen zijn verkocht. Je kunt nog meedoen als je in de juiste postcode woont. Kijk op hier onze website of dat zo is. En daar vind je ook alle andere info over kosten en dergelijke. En je kunt je daar opgeven.

Mocht je vragen hebben, mail deze dan naar info@valleienergie.nl

Zonnepark op geluidswal A12


12 juni 2017

Het college van B&W van de gemeente Ede heeft op 12 juni 2017 besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief van ValleiEnergie op zo'n 4000 zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 te plaatsen. De gemeente zal samen met ValleiEnergie vervolgstappen zetten voor het plan. De panelen krijgen een plaats op de geluidswal aan de A12, aan de  westkant van Cinemec. Wethouder duurzaamheid Leon Meijer: ‘Het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal gaat helpen om Ede nog duurzamer te maken. Daar ben ik heel blij mee. Geweldig ook dat de Coöperatie ValleiEnergie met dit initiatief komt. Als gemeente omarmen we dit plan graag!”.

Postcode
Nagenoeg alle inwoners van Ede komen straks in aanmerking om één of meerdere panelen te kopen. Dit is afhankelijk van hun postcode. Een inwoner die een paneel koopt krijgt korting op de Energiebelasting. Daardoor is de 300 euro per paneel na 10 jaar al terugverdiend. Dit project is vooral interessant voor huurders en eigenaren van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Zij kunnen hiermee toch profiteren van zonne-energie.

Groene energie
Coöperatie ValleiEnergie is vijf jaar geleden opgericht. Deze groep betrokken burgers wekt lokaal groene energie op om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen. Er zijn al eerder acties georganiseerd waarbij inwoners zonnepanelen op daken konden kopen. De gemeente Ede stelt daarbij daken beschikbaar en de coöperatie regelt de plaatsing en de verkoop. Voorbeelden hiervan zijn het dak van de brandweerkazerne en sporthal ’t Riet in Ede. Binnenkort opent de coöperatie er nog twee: op het dak van sporthal de Wulplaan in Ede en het dak van gebouw Collage in Bennekom.

Duurzaam Ede
Het gebruik van zonne-energie past bij het beleid van de gemeente Ede om meer duurzame energie op te wekken. In 2020 moet 20% van alle lokaal gebruikte energie uit zon, wind en biomassa komen. Op dit moment is dit al 11%, meer dan het landelijke gemiddelde van 6%. Naar verwachting kan dit najaar het definitieve besluit genomen worden om het zonnepark te bouwen. Halverwege 2018 kunnen dan de eerste panelen worden verkocht en gebruikt. Bij het plan voor het zonnepark is gebruik gemaakt van een haalbaarheidsstudie. Deze werd door QING  uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede.

 

 

 

Bekijk onze nieuwe zonnecentrale!


Prachtige beelden van de op 19 mei geopende zonnecentrale op het dak van sporthal 't Riet in Ede. Binnenkort nog twee daken? Doe mee!

En bekijk hier de stroomopbrengst.

Zonnecentrale RietZon geopend


19 mei 2017

Opening door Herman Postma

Samen een dak vol zonnepanelen leggen en zo lokaal groene stroom opwekken. Vrijdag 19 mei was het zover, de opening van de tweede collectieve zonnecentrale. Op het dak van sporthal ’t Riet in de Rietkampen in Ede wekt zonnecentrale RietZon, zelfs op een bewolkte dag, de komende jaren groene lokale stroom op. Er liggen 272 panelen.

Zelf geen geschikt dak?
Vijftig deelnemers doen mee voor driehonderd euro per paneel. Zij kiezen voor een collectieve centrale omdat ze zelf geen geschikt dak hebben maar wel stroom op willen wekken met zonnepanelen. De gemeente Ede stelt het dak gratis beschikbaar omdat de zonnecentrales bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Coöperatie ValleiEnergie zet zich zonder winstoogmerk in om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen.

Na de openingshandeling door energieambassadeur Herman Postma, kregen de deelnemers de kans om een kijkje op het dak te nemen. Een van de deelnemers telt het aantal panelen op een rij en komt blij tot de conclusie: “Anderhalve rij is van mij”. Het is mooi om de panelen te zien liggen maar misschien is het nog wel leuker te weten dat de stroomopbrengst dagelijks te volgen is via  de link vanaf onze website.

Meedoen kan nog
Bestuurslid Roel Henderickx van ValleiEnergie: “Naast het dak van sporthal ’t Riet, werken we als coöperatie heel hard om op korte termijn nog twee daken vol te leggen. Het gaat om de gymzaal aan de  Wulplaan en gebouw Collage in Bennekom. Er zijn nog panelen beschikbaar en meedoen is ook financieel aantrekkelijk omdat deelnemers gegarandeerd 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte stroom terug krijgen. Klik hier voor meer informatie over de zonnecentrales in de startblokken.

Opening Zonnecentrale 't Riet


12 mei 2017

Op vrijdag 19 mei wordt de zonnecentrale om 15.00 uur geopend. Iedereen is welkom!

Maandag 1 mei is de bouw van de nieuwe zonnecentrale op het dak van sporthal 't Riet in Ede gestart. Er worden 272 panelen gelegd dankzij de 50 deelnemers aan dit nieuwe project van ValleiEnergie.

Binnenkort wekt deze centrale in de Rietkampen in Ede ValleiStroom op. Naar verwachting zal dat 71 MWh per jaar zijn. 

De centrale op sporthal 't Riet is een van de drie daken in dit nieuwe project van ValleiEnergie. Er komen ook zonnepanelen op het dak van Multifunctioneel Centrum Bennekom en de gymzaal aan de Wulplaan in Ede. Inschrijven kan nog! Meedoen is aantrekkelijk voor bewoners van de postcodes:

3902, 3907, 3911, 6704, 6705, 6708, 6709, 6711 t/m 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6871, 6874

We werken met postcodegebieden omdat we met de collectieve zonnecentrales gebruik gaan maken van de fiscale Regeling verlaagd tarief. Deelname is mogelijk voor huishoudens en andere kleinverbruikers (ondernemers).


Dus: Wel zonnepanelen? Niet op je eigen dak? Doe mee voor 300 euro per paneel en wek lokaal groene stroom op. Meer informatie vind je op de pagina 'Zonnecentrales in de startblokken'.

Mijlpaal voor Energiekazerne Ede: 100.000 kWh ValleiStroom


10 april 2017

De Energiekazerne Ede (onze zonnecentrale op de brandweerkazerne) heeft de eerste 100.000 kWh ValleiStroom geproduceerd. Deze magische grens werd overschreden op 8 april 2017. 

Deze eerste zonnecentrale van ValleiEnergie werd vorig jaar op 31 maart feestelijk geopend. Na een jaar (en een week) is de verwachte jaaropbrengst van 100.000 kWh daadwerkelijk gehaald. Als we uitgaan van een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh per gezin, heeft de Energiekazerne dus alle benodigde stroom voor een jaar geleverd aan ruim 28 gezinnen. 

Dat is een mooi begin maar ValleiEnergie wil meer! Daarom zijn we blij dat de gemeente Ede alweer nieuwe daken beschikbaar heeft gesteld voor zogenaamde postcoderoosprojecten. Voor het dak van sporthal 't Riet zijn nog enkele panelen beschikbaar maar de aanleg is al gestart! Deze centrale zal vanaf begin mei ValleiStroom op gaan wekken.

Je kunt ook nog inschrijven voor de daken van Multifunctioneel Centrum Bennekom Collage en de gymzaal aan de Wulplaan in Ede. Wel zonnepanelen? Niet op je eigen dak? Doe mee voor 300 euro per paneel en wek lokaal groene stroom op. Meer informatie vind je op de pagina 'Zonnecentrales in de startblokken'.

Lekt er warmte uit je woning? Ontdek het met een warmtescan


23 januari 2017

Leden van coöperatie ValleiEnergie kunnen gebruik maken van een mooi aanbod. Voor 100 euro kun je een warmtescan laten maken van je huis en krijg je advies over warmtelekken die aangepakt kunnen worden.
Een warmtescan is een foto met een speciale infraroodcamera. Deze camera ziet infrarood licht en kan daarmee de temperatuur berekenen. De goed geïsoleerde delen van een huis lekken geen warmte en zijn dus aan de buitenkant koud. Minder goed geïsoleerde delen zijn warmer. Op de foto is goed te zien dat glas niet zo'n goede isolatie is. De kleur blauw betekent dat de temperatuur laag is en de kleuren rood en wit betekenen dat de warmte van binnen naar buiten lekt. Deze plekken komen in aanmerking voor dubbel glas, isolatie, radiatorfolie of andere maatregelen. 
Speciaal voor leden van Coöperatie ValleiEnergie maakt Teun van Roekel voor 100 euro een warmtescan met een advies over warmtelekken die aangepakt zouden kunnen worden. Dat kan als het temperatuurverschil tussen buiten en binnen minstens 15 graden is, dus ongeveer van november tot maart.  Heb je belangstelling? Stuur een mail naar Teun@ValleiEnergie.nl

 

Zonnecentrales in de startblokken, schrijf nu in voor de laatste panelen


19 januari 2017

De nieuwe zonnecentrales in Bennekom en Ede staan in de startblokken. Een groot deel van de panelen is gereserveerd. Nog meedoen? Laat het ons snel weten via je inschrijving. 

Er zijn inmiddels meer dan 60 deelnemers die samen gaan investeren. Ook zijn de laatste afspraken met de gemeente Ede gemaakt en is al opdracht verstrekt aan Liander om de aansluitingen te maken. Kortom, de 3 zonnecentrales (Collage Bennekom, gymzaal Wulplaan Ede en sporthal 't Riet Ede) gaan door en we zijn al gestart met de uitvoering, zodat we klaar zijn voordat de zon weer volop schijnt.

Meer informatie vind je op de pagina nieuwe zonnecentrales.

Nieuwe zonnecentrales in Ede en Bennekom


25 november 2016

Groene energie opwekken in de buurt? Dat kan met de nieuwe zonnecentrales van Coöperatie ValleiEnergie die in de startblokken staan. De gemeente Ede stelt de drie daken kosteloos ter beschikking om stroom uit zon te produceren. Coöperatie ValleiEnergie regelt zonder winstoogmerk dat de zonnecentrales ValleiStroom gaan opwekken.

Het gaat in totaal om ruim 700 zonnepanelen op de daken van Sporthal ’t Riet in Ede, Gymzaal Startpunt aan de Wulplaan in Ede en MFC Collage aan de Hogeweg in Bennekom. De investering per paneel is driehonderd euro. Dat is inclusief installatie, onderhoud en verzekering. Zonnepanelen reserveren kan via deze link.

Iedereen kan zo profiteren van zonne-energie
Met de zonnecentrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Dus ook als je zelf geen geschikt dak hebt, of de installatie en het onderhoud liever uit handen geeft. En hoe meer mensen meedoen, hoe meer projecten we kunnen starten! Het streven van coöperatie ValleiEnergie is om het gebruik van fossiele brandstoffen in de Vallei terug te dringen.

Automatische verrekening
De ValleiStroom van de panelen op de zonnecentrale wordt verkocht aan de Duurzame Energie Unie. Daarvoor krijg je jaarlijks een vergoeding. Daarnaast garandeert de overheid voor dergelijke collectieve projecten 15 jaar lang een energiebelasting van 0. Dit voordeel wordt automatisch verrekend via de energierekening. Dit voordeel geldt voor particulieren en bedrijven tot 10.000 kWh/jaar die wonen in een bepaald postcodegebied rondom de zonnecentrales. Om dit administratief te kunnen regelen moet je energieklant van ValleiEnergie /Duurzame Energie Unie worden. 

Postcodegebieden
Deelname is mogelijk voor huishoudens en andere kleinverbruikers (ondernemers). Aangezien de collectieve zonne-energiecentrales gebruik gaan maken van de fiscale Regeling verlaagd tarief, is deelname aantrekkelijk voor adressen in de volgende postcodegebieden:

3902, 3907, 3911, 6704, 6705, 6708, 6709, 6711 t/m 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6871, 6874

Meer weten? Meedoen?
Meer informatie vind je op de pagina over energie opwekken. Je kunt daar ook zien hoeveel energie er al opgewekt wordt door zonnecentrales op de daken van de brandweerkazerne in Ede en de tennishal in Bennekom.

Duurzame Energie Unie ook dit jaar groenste energieleverancier


27 oktober 2016

In het onafhankelijk onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise heeft Duurzame Energie Unie net als vorig jaar het rapportcijfer 10 gekregen.

Duurzame Energie Unie (ook wel DE Unie) verkoopt stroom voor 28 lokale energie coöperaties die zelf 100% groene stroom leveren. ValleiEnergie is een van de lokale coöperaties. Duurzame Energie Unie handelt uitsluitend in wind- en zonne energie. Zowel voor de inkoop als de levering heeft Duurzame Energie Unie het maximale cijfer gekregen. Consumenten kunnen via DE Unie direct duurzame energie afnemen van het lokale energiebedrijf uit hun eigen regio.

Investeringen, productie, inkoop en levering

Het onderzoek beoordeelt de duurzaamheid van de stroomleveranciers op vier cruciale bedrijfsonderdelen: investeringen, productie, inkoop en levering. Samen leveren deze een eindcijfer op aan de hand waarvan wordt beoordeeld welke stroomleveranciers voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid en welke bedrijven achterblijven. De maatschappelijke organisaties die het onderzoek uitvoeren, willen met de resultaten inzicht bieden in de stroommarkt. Daarmee kunnen consumenten goed geïnformeerd kiezen voor een echt duurzame leverancier. De organisaties adviseren bewuste consumenten dan ook om over te stappen naar één van de hoog scorende bedrijven uit de ranking.

Meer informatie vind je in het

Meer informatie vind je in het onderzoeksrapport.

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Op ons gemeentelijk monument mogen geen zonnepanelen. Daarom hebben wij panelen op de Energiekazerne. Een zonnecentrale: wat een goed initiatief!

Marina, Ede
Naar alle klanten vertellen... »