Deelnemen in Meikade geopend

 

Zonnecentrale Kooiweg Renswoude

 

Ik wil op de hoogte blijven
ik meld me aan voor de nieuwsbrief

 

 

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

 

Zonnecentrale Kooiweg

Stand van zaken (per 19-1-2020)


  Aantal gereserveerde ValleiEnergieDelen/panelen: 66 van de 324
     
  Aantal verkochte ValleiEnergieDelen/panelen: 0 van de 324
   
   
   

 

Wil je meedoen?

Wil je wel zonnepanelen maar niet op jouw eigen dak? Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende zonnige daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwek­installatie.

Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemers­vereniging van Renswoude geattendeerd werd op de mogelijkheid om van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking via een intentie­overeenkomst beklonken.

Jan krijgt voor eigen gebruik ook een aantal ValleiEnergieDelen/panelen ter beschikking. Een win-win dus!

Meedoen met Kooiweg
nu inschrijven

Roel Henderickx van ValleiEnergie en Jan Roelofsen geven elkaar een hand na het tekenen van de intentieovereenkomst.
Roel Henderickx en Jan Roelofsen na het tekenen van de intentieovereenkomst.

Wil je meer weten over collectieve zonnecentrales? Op de pagina Informatie zonnecentrales vind je meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Postcoderoos

Postcodegebied rond de zonnecentrale.
De postcodes die mee kunnen doen.

Kooiweg

 

Voor de zonnecentrale aan de Kooiweg wordt gebruik gemaakt van de “Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoos­regeling genoemd.

Je kunt deelnemen als je een stroomaansluiting hebt binnen de postcoderoos van de zonnecentrale.

Voor deze zonnecentrale maken we gebruik van de postcoderoos binnen ons verzorgingsgebied rond postcodegebied 3927.

De volgende postcodegebieden kunnen meedoen:

3772   Barneveld
3905 Veenendaal
3906 Veenendaal
3925 Scherpenzeel
3927 Renswoude
6741 Lunteren
6744 Ederveen

 Financiële regeling postcoderoos

De zonnecentrale maakt onderdeel uit van Coöperatie ValleiEnergie. De coöperatie is eigenaar en exploitant van de installatie. Door de inleg van geld verwerven deelnemers (coöperanten) een aandeel in de zonnecentrale.

Alle opbrengsten en kosten worden naar rato van de inleg verdeeld onder deze participanten. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan om|nieuwe energie. Dit is de landelijke energiecoöperatie waarvan ValleiEnergie lid is.

De illustratie hier onder geeft een globaal overzicht van de opzet en geld- en energiestromen.

Het belangrijkste voordeel voor een deelnemer is de jaarlijkse teruggave van Energiebelasting en wel wettelijk gegarandeerd 15 jaar lang. Dit geldt voor zover het aandeel in de opgewekte stroom niet meer is dan het eigen gebruik én niet meer is dan 10.000 kWh/jaar.

Daarnaast deelt men, na afschrijving en aftrek van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, naar aandeel mee in de opbrengsten van de stroomverkoop. Het gekozen ValleiEnergieDeel/paneel levert gemiddeld ongeveer 285 kWh aan energie per jaar.

Jaarlijks maakt ValleiEnergie een overzicht van de stroomproductie per deelnemer. De energieleverancier verrekent de Energiebelasting rechtstreeks met de deelnemer zelf. Omdat niet alle energiebedrijven meewerken aan een verrekening postcoderoos, wordt aangeraden zich hierover goed te informeren.

Een deelnemer heeft de vrije keuze om wel of niet klant te worden bij om|nieuwe energie.

Voor een deelnemer die energieklant is of wordt bij om|nieuwe energie is het lidmaatschap van de coöperatie gratis. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan automatisch met de jaarrekening.

In de overige gevallen betaalt een deelnemer € 35,- per jaar voor het lidmaatschap van coöperatie ValleiEnergie (bij gebruik automatische incasso € 5,- korting).

 Investering en mogelijk rendement

Prijs per paneel excl. btw:    

€ 300,00

Prijs per paneel incl. btw:

€ 363,00

Verwacht rendement:

6.4%

Terugverdientijd:

10 jaar

De btw wordt binnen 4-6 maanden door ons terugbetaald.

De financiële opbrengst bestaat uit de verkoop van de opgewekte stroom (na aftrek van kosten voor onderhoud en beheer) en de korting op energiebelasting.

 Technische specificaties

Locatie dak:

 

Technische gegevens:

PV-systeem Solar Edge, 310 Wp
Zonnepanelen  324 stuks
Opbrengst   geschat per jaar 79,500 MWh
Oriëntatie opstelling  Oost, West, Noord en Zuid
Omvormers      3 stuks, SolarEdge
Optimizers  162 stuks, SolarEdge Power Optimizer
Monitoring    Real time, Solar Edge

 Over ValleiEnergie

Logo van Co÷peratie ValleiEnergie

ValleiEnergie wil een beweging op gang brengen om de energietransitie lokaal te realiseren samen met betrokken bewoners. ValleiEnergie is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk van en voor inwoners en bedrijven in de buurt. Wij werken niet met kortingen, wel voor eerlijke groene energie voor een concurrerende prijs die volledig transparant is. En daarmee duurzaam in de toekomstige tijd.

ValleiEnergie bloeit voor en door leden en klanten. Wil je ook actief meedoen en energiebesparen en hernieuwbare energie ontwikkelen? Meld je aan! We zijn voor zowel de projectengroep als het bestuur op zoek naar versterking van ons team. En word lid of klant van de ValleiEnergie en doe zo mee aan onze gezamenlijke beweging voor energietransitie!

Concreet zet Coöperatie ValleiEnergie zich in om de energietransitie in de Vallei te bevorderen opdat klimaatverandering wordt tegengegaan. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van energiebesparing en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Voor dit laatste bouwen we onder meer collectieve zonnecentrales die worden geïnstalleerd op daken of terreinen. Hiervoor werken wij samen met gemeentes en organisaties in de regio Food Valley. Inwoners kunnen participeren en profiteren van die duurzaam opgewekte energie.

Coöperatie ValleiEnergie exploiteert al meerdere collectieve zonnecentrales.

Waarom zonnecentrales?


Zonnepanelen

Met onze collectieve zonne­centrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Behalve dat je een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaat­verandering, steun jij zo ook de lokale economie en onderlinge samen­werking in jouw wijk en in de regio. We maken namelijk zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven. En deelnemers leren elkaar beter kennen, zodat nieuwe wijk­initiatieven kunnen ontstaan.

Uiteindelijk worden wij door eigen opwek in FoodValley ook autonomer in onze lokale energieopwekking. Daardoor worden we minder afhankelijk van de grote energiereuzen die hun energie nog veelal opwekken met kolen, olie en gas uit het buitenland. Lokale opwekking van duurzame energie heeft directe invloed op ons persoonlijk welzijn en gezondheid, minder uitstoot van fijnstof (lokaal) en CO2 (wereldwijd).

Door het heft in eigen handen te nemen kunnen we zelf bijdragen en deze nieuwe werkwijze met trots doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties.

Bovenal is het erg leuk, het geeft positieve energie, om vooraan te staan bij het vormgeven van de overgang naar duurzame energie in combinatie met lokale samenwerking.

Veel bewoners hebben zelf geen geschikt dak of geven de installatie en het onderhoud liever uit handen. Het dak is bijvoorbeeld georiënteerd op het noorden of er is te veel schaduwwerking van bomen in de buurt. Ook kan een dak dat wel geschikt is te klein zijn om voldoende panelen voor het eigen gebruik te installeren.

Levering van lokale stroom

Vanwege ons motto “Van lokaal voor lokaal” is het ook mogelijk om lokaal opgewekte stroom af te nemen door klant te worden. Wij zijn aangesloten bij om|nieuwe energie (samenom.nl), een overkoepelende coöperatie van energiecoöperaties die vergunning heeft energie te leveren. Ook levert om|nieuwe energie groen (gecompenseerd) gas.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Logo AFMMeedoen aan de zonnecentrale wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Het project is (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Er is overleg met onze landelijke belangenvereniging over de meest geschikte vorm. Het streven is een aanpassing van de bestaande regeling of de start van een 'nieuwe' regeling per 1 januari 2021. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen daar op terug zodra er duidelijkheid is. Op dit moment verwachten wij geen significante gevolgen van de plannen voor onze zonnecentrales.