Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

 

Zonnecentrale Meikade Ede

Ik neem deel aan de Meikade

Na aanmelding ontvang je binnen een week de factuur en deelnemerovereenkomst.
Lees eerst goed alle informatie rondom deelname door.

Feestelijke aansluiting Meikade 6 november


Na ruim anderhalf jaar was het dan zo ver. Op de ochtend van 6 november werd de daken van Zonnecentrale Meikade aangesloten. Wethouder Lex Hoefsloot was van de partij en "opende" voor ons de centrale.
In het eerste kwartaal van 2021 volgt de implementatie van het veldgedeelte.

 


Interesse in deelnemen, maar heb je nog vragen?


Je kunt ons altijd bellen of mailen:
0317 - 845 278

service@valleienergie.nl


Impressie daken


Drone over daken

Inmiddels liggen alle geschikte daken vol met zonnepanelen. Met dank aan onze installateur Energiebreed voor het maken van de opname.


Wat dit project zo leuk maakt


Franc Hoogstede

Franc Hoogstede, directeur van installateur Energiebreed.


Samen lokale en groene energie opwekken!


Neem één of meer ValleiEnergieDelen van € 120 af en word deelnemer in de Zonnecentrale Meikade Ede. Eén ValleiEnergieDeel brengt ongeveer 100 kWh per jaar op. Iedereen die meedoet deelt in de winst uit de stroomverkoop (na aftrek van de kosten). Je kunt op twee manieren meedoen.

Meedoen in de postcoderoos
Over de opgewekte stroom van jouw ValleiEnergieDelen betaal je dan geen energiebelasting. Al met al levert dat een leuk rendement op van 4-5%, meer dan op een spaarrekening!
Elke particulier of bedrijf in Bennekom, Ede, Ederveen, Lunteren, De Klomp, Otterlo, Rhenen, Veenendaal, Wekerom of Wolfheze met één van deze postcodes kan meedoen:

3902, 3907, 3911, 6711, 6712, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6874

Een huishouden dat bijvoorbeeld 2.000 kWh per jaar verbruikt, heeft maximaal 20 ValleiEnergieDelen nodig om dat verbruik te compenseren met lokale opwek. Minder nemen kan natuurlijk ook. De ValleiEnergieDelen die je méér neemt dan nodig voor je eigen verbruik geven echter alleen recht op winst uit stroomverkoop. Dat geldt ook voor alle verbruik boven de 10.000 kWh.

Jouw voordeel: 4 à 5% rendement op jaarbasis en een terugverdientijd van circa 9-10 jaar.

Meedoen als sponsor
Ligt jouw woning of bedrijf niet in het postcodegebied en wil je toch bijdragen aan groene en lokale opwek in coöperatieve handen? Bijvoorbeeld ter compensatie van jouw CO2 uitstoot voor verwarming en vervoer? Ook dan kun je meedoen!

Jouw voordeel: bijdragen aan CO2 reductie en na 15 jaar zo’n 15-30% van je sponsorbedrag terug.

Gegevens installatie
Met ruim 5.000 panelen op dak en grond en een opgesteld vermogen van ruim 2 MWp levert deze zonnecentrale straks voor 650 huishoudens aan stroom. Per jaar levert dat een reductie van zo'n 1.000 ton CO2 op.

Energiebreed uit Ede realiseert en onderhoud de installatie.
Simonsz uit De Klomp verzorgt en onderhoudt de landschappelijke inpassing en bestrating.

Als alles volgens planning blijft verlopen, wordt de zonnecentrale eind oktober 2020 in gebruik genomen.

Op vrijdag 12 juni vonden opnamen van EDE TV plaats aan de Meikade. In het filmpje komen Lex Hoefsloot, wethouder van de gemeente Ede en de initiatiefnemers, coöperatie ValleiEnergie en locatie eigenaar Geurt van den Brandhof, uitgebreid aan het woord.

Geurt van den Brandhof : “Het zijn nou eens niet de grote ontwikkelaars en energiemaatschappijen die hiervan gaan profiteren. Hier wordt zonder winstmarge gewerkt. Als jij een auto koopt, is die van jou. Als wij met zijn allen hierin meedoen, worden dit ónze panelen. Dat is het grote verschil.”

Ook wethouder Lex Hoefsloot is blij met dit project: "In het klimaatakkoord is het streven opgenomen dat 50% van opwekprojecten in lokale handen komt. Gemeente Ede stelt dit als ook voorwaarde in haar Wind en zonnewijzer. Ik kan dit project van harte aanbevelen, want hier is het zelfs 100%. Een project van, door en voor Edenaren!”

 

Het zonneveld gedeelte
De postcoderoos in beeld

Algemeen

Je inschrijving is pas definitief nadat je de deelnemerovereenkomst hebt ontvangen en betaald hebt.  Daar kunnen enkele weken overheen gaan. Je bent dan ook automatisch en gratis lid van coöperatie ValleiEnergie (normaal € 35 per jaar).

Als deelnemer aan dit project ben je overigens geheel vrij in je keuze van energieleverancier, dus je hoeft niet te switchen.

Lidmaatschap is ook gratis als je energie bij ons afneemt via onze landelijke koepelorganisatie om | nieuwe energie, de meest duurzame energieleverancier (rapportcijfer 10 -> zie de lijst van de Consumentenbond).

 Waarom ook zonnepanelen op grond?

Op het erf waar we dit zonneveld aanleggen staan verschillende stallen en schuren. Alleen waar het dak sterk genoeg is leggen we zonnepanelen.

Voor deze locatie kon echter geen rendabel project gerealiseerd worden met  de daken alleen, in verband met de veel te hoge kosten van de aansluiting (€ 180.000). In combinatie met 2 ha veld bleek het project wel uit te kunnen.

De velden waar de zonnepanelen komen zijn weliswaar groen, maar geen natuurgebied. Het is een sterk bemest weiland met een eenzijdige begroeiing.

20% van de 2 ha. wordt door ons landschappelijke ingepast (oude landschapselementen worden hersteld) en gebruikt voor bevordering van de biodiversiteit.

Voordat de panelen worden geïnstalleerd, verwijderen we eerst de bemeste toplaag. Vervolgens zaaien we een kruidenrijk mengsel, waardoor planten die in deze regio horen een kans krijgen. De randen van het zonnepark worden een waardevolle, groene zone. Waar mogelijk krijgen de sloten een meer natuurlijke vorm, waardoor verschillende planten en dieren een goede leefomgeving krijgen. Dat is winst voor de natuur vergeleken met de situatie nu.

Wij volgen alle eisen van landelijke ladders en de Edese Zon en Windwijzer en zijn wij eerst langs belangrijke stakeholders gegaan: zowel Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland als de Stichting Milieu Werkgroep Ede hebben ingestemd met ons plan.

 Meer over Zonnecentrale Meikade

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op de informatieavond van 19 november 2019 tijdens de Duurzame week in Lunteren bezegelden de locatie eigenaar Geurt van den Brandhof en coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade in Ede een groen energie opwek te ontwikkelen.

Geurt van den Brandhof heeft hele heldere drijfveren: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt. Omdat de daken alleen onvoldoende potentie leverden voor een postcoderoos, wordt op de locatie Meikade 4b4c een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak.

Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Gemeente Ede heeft het ingediende schetsplan goedgekeurd en ook directe omwonenden en de GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) hebben aangegeven geen bezwaren te hebben.

Verder lezen?

- Ruimtelijke onderbouwing

- Landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit

- Communicatie en participatieplan

Roel en Geurt tekenen de overeenkomst
Geurt van den Brandhof (initiatiefnemer) en Roel Henderickx (namens ValleiEnergie) tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Het streven is de start van een 'nieuwe' regeling per 1 april 2021. Publicatie van deze nieuwe regeling wordt binnenkort verwacht. Wij komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

Autoriteit financiële markten

Logo AFMMeedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.