Zonnecentrale Meikade Ede

 

Ik wil op de hoogte blijven
ik meld me aan voor de nieuwsbrief

 

 

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

 

Zonnecentrale Meikade

Wil je meedoen?

Vrijdag 24 januari 2020 hebben we de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Ede en we hopen dat deze in april verleend wordt. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Het totale project zal naar verwachting gaan om ongeveer 1.400 panelen op dak en 5.500 op veld en daarmee circa 600 huishoudens van stroom voorzien bij een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh op jaarbasis.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op de informatieavond van 19 november 2019 tijdens de Duurzame week in Lunteren bezegelden de locatie eigenaar Geurt van den Brandhof en coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade in Ede een groen energie opwek te ontwikkelen.

Geurt van den Brandhof heeft hele heldere drijfveren: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt. Omdat  de daken alleen onvoldoende potentie leverden voor een postcoderoos, wordt op de locatie Meikade 4b4c een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak.

Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Gemeente Ede heeft het ingediende schetsplan goedgekeurd en ook directe omwonenden en de GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) hebben aangegeven geen bezwaren te hebben.

 

Meedoen met Meikade
nu inschrijven

 

Geurt van den Brandhof (initiatiefnemer) en Roel Henderickx (namens ValleiEnergie) tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Wil je meer weten over collectieve zonnecentrales? Op de pagina Informatie zonnecentrales vind je meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen.

 Meer weten over Zonnecentrale Meikade

Groen energie opwekproject Meikade

Begin 2018 stapte Geurt van den Brandhof naar coöperatie ValleiEnergie met het aanbod om op zijn locatie Meikade 4B4C Ede de mogelijkheden te onderzoeken voor de opwek van groene energie met burgerparticipatie. Zijn drijfveren waren helder: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt: de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk participatie. Tot nu toe is voor onze projecten steeds 100% participatie gelukt.

Uit een eerste korte analyse bleek dat de daken aan de Meikade wel veel meer potentie bieden dan nodig voor eigen gebruik, maar nét te weinig voor een rendabele PV-installatie volgens de postcoderoosregeling met name door te hoge kosten van de aansluiting op het net. Door een combinatie met een deel van de grond zou dit wel kunnen lukken.

Voorjaar 2019 werd het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Ede gepubliceerd en konden we in overleg en met hulp van de gemeente Ede concreet aan de slag met een voorverkenning van de mogelijkheden voor een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak. De dialoog met omwonenden werd ook direct gestart, deze gaven aan geen bezwaren te hebben. Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Inmiddels heeft de GNMF ook aangegeven positief tegenover het project te staan. Het project bevindt zich dicht bij de infrastructuur (oksel A30, N224), zal landschappelijk ingepast worden, met herstel van kenmerkende veenlandschapselementen en de biodiversiteit ter plekke bevorderen.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op de informatieavond van 19 november de Duurzame week in Lunteren bezegelden de initiatiefnemers zo hun reeds langer lopende informele samenwerking. Inmiddels is de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Ede. 

Verder lezen?

- Ruimtelijke onderbouwing

- Landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit

- Communicatie en participatieplan

Vragen over dit project? Yvonne Kleefkens (0650 677 619) is contactpersoon bij ValleiEnergie.

Postcoderoos

Meikade

 

Voor het project Collectief Zonopwek Meikade, een combinatie van een zonneweide en zonnedaken, willen we gebruik maken van de “Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoos­regeling genoemd.

Dat betekent dat je kunt deelnemen aan het project als je een stroomaansluiting hebt binnen de postcoderoos van het project. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen op deze pagina genoemde postcodes meedoen.

De volgende postcodegebieden kunnen meedoen:

 Postcodes  Plaatsen
3902 Veenendaal
3907 Veenendaal
3911 Rhenen
6711 Ede
6712 Ede
6714 Ede
6715 Ede
6716 Ede
6717 Ede
6718 Ede
6721 Bennekom
6731 Otterlo
6733 Wekerom
6741 Lunteren
6744 Ederveen
6745 De Klomp
6874 Wolfheze

 

 Financiële regeling postcoderoos

De zonnecentrale maakt onderdeel uit van Coöperatie ValleiEnergie. De coöperatie is eigenaar en exploitant van de installatie. Door de inleg van geld verwerven deelnemers (coöperanten) een aandeel in de zonnecentrale.

Alle opbrengsten en kosten worden naar rato van de inleg verdeeld onder deze participanten. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan om|nieuwe energie. Dit is de landelijke energiecoöperatie waarvan ValleiEnergie lid is.

De illustratie hier onder geeft een globaal overzicht van de opzet en geld- en energiestromen.

Het belangrijkste voordeel voor een deelnemer is de jaarlijkse teruggave van Energiebelasting en wel wettelijk gegarandeerd 15 jaar lang. Dit geldt voor zover het aandeel in de opgewekte stroom niet meer is dan het eigen gebruik én niet meer is dan 10.000 kWh/jaar.

Daarnaast deelt men, na afschrijving en aftrek van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, naar aandeel mee in de opbrengsten van de stroomverkoop. Het gekozen zonnepaneel levert gemiddeld ongeveer 285 kWh aan energie per jaar.

Jaarlijks maakt ValleiEnergie een overzicht van de stroomproductie per deelnemer. De energieleverancier verrekent de Energiebelasting rechtstreeks met de deelnemer zelf. Omdat niet alle energiebedrijven meewerken aan een verrekening postcoderoos, wordt aangeraden zich hierover goed te informeren.

Een deelnemer heeft de vrije keuze om wel of niet klant te worden bij om|nieuwe energie.

Voor een deelnemer die energieklant is of wordt bij om|nieuwe energie is het lidmaatschap van de coöperatie gratis. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan automatisch met de jaarrekening.

In de overige gevallen betaalt een deelnemer € 35,- per jaar voor het lidmaatschap van coöperatie ValleiEnergie (bij gebruik automatische incasso € 5,- korting).

 Over ValleiEnergie

Logo van Co÷peratie ValleiEnergie

ValleiEnergie wil een beweging op gang brengen om de energietransitie lokaal te realiseren samen met betrokken bewoners. ValleiEnergie is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk van en voor inwoners en bedrijven in de buurt. Wij werken niet met kortingen, wel voor eerlijke groene energie voor een concurrerende prijs die volledig transparant is. En daarmee duurzaam in de toekomstige tijd.

ValleiEnergie bloeit voor en door leden en klanten. Wil je ook actief meedoen en energiebesparen en hernieuwbare energie ontwikkelen? Meld je aan! We zijn voor zowel de projectengroep als het bestuur op zoek naar versterking van ons team. En word lid of klant van de ValleiEnergie en doe zo mee aan onze gezamenlijke beweging voor energietransitie!

Concreet zet Coöperatie ValleiEnergie zich in om de energietransitie in de Vallei te bevorderen opdat klimaatverandering wordt tegengegaan. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van energiebesparing en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Voor dit laatste bouwen we onder meer collectieve zonnecentrales die worden geïnstalleerd op daken of terreinen. Hiervoor werken wij samen met gemeentes en organisaties in de regio Food Valley. Inwoners kunnen participeren en profiteren van die duurzaam opgewekte energie.

Coöperatie ValleiEnergie exploiteert al meerdere collectieve zonnecentrales.

Waarom zonnecentrales?


Zonnepanelen

Met onze collectieve zonne­centrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Behalve dat je een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaat­verandering, steun jij zo ook de lokale economie en onderlinge samen­werking in jouw wijk en in de regio. We maken namelijk zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven. En deelnemers leren elkaar beter kennen, zodat nieuwe wijk­initiatieven kunnen ontstaan.

Uiteindelijk worden wij door eigen opwek in FoodValley ook autonomer in onze lokale energieopwekking. Daardoor worden we minder afhankelijk van de grote energiereuzen die hun energie nog veelal opwekken met kolen, olie en gas uit het buitenland. Lokale opwekking van duurzame energie heeft directe invloed op ons persoonlijk welzijn en gezondheid, minder uitstoot van fijnstof (lokaal) en CO2 (wereldwijd).

Door het heft in eigen handen te nemen kunnen we zelf bijdragen en deze nieuwe werkwijze met trots doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties.

Bovenal is het erg leuk, het geeft positieve energie, om vooraan te staan bij het vormgeven van de overgang naar duurzame energie in combinatie met lokale samenwerking.

Veel bewoners hebben zelf geen geschikt dak of geven de installatie en het onderhoud liever uit handen. Het dak is bijvoorbeeld georiënteerd op het noorden of er is te veel schaduwwerking van bomen in de buurt. Ook kan een dak dat wel geschikt is te klein zijn om voldoende panelen voor het eigen gebruik te installeren.

Levering van lokale stroom

Vanwege ons motto “Van lokaal voor lokaal” is het ook mogelijk om lokaal opgewekte stroom af te nemen door klant te worden. Wij zijn aangesloten bij om|nieuwe energie (samenom.nl), een overkoepelende coöperatie van energiecoöperaties die vergunning heeft energie te leveren. Ook levert om|nieuwe energie groen (gecompenseerd) gas.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Logo AFMMeedoen aan de zonnecentrale wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Het project is (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte zonnepanelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in zonnepanelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Er is overleg met onze landelijke belangenvereniging over de meest geschikte vorm. Het streven is een aanpassing van de bestaande regeling of de start van een 'nieuwe' regeling per 1 januari 2021. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen daar op terug zodra er duidelijkheid is. Op dit moment verwachten wij geen significante gevolgen van de plannen voor onze zonnecentrales.