Zonnecentrale Meikade Ede

Meedoen met Meikade
nu inschrijven

Samen lokale en groene energie opwekken!


Neem één of meer ValleiEnergieDelen van € 120 af en word deelnemer in de Zonnecentrale Meikade Ede. Eén ValleiEnergieDeel brengt ongeveer 100 kWh per jaar op. Iedereen die meedoet deelt in de winst uit de stroomverkoop (na aftrek van de kosten). Je kunt op twee manieren meedoen.

Meedoen in de postcoderoos
Over de opgewekte stroom van jouw ValleiEnergieDelen betaal je dan geen energiebelasting. Al met al levert dat een leuk rendement op van 4-5%, meer dan op een spaarrekening!
Om hiervoor in aanmerking te komen woon je in Bennekom, Ede, Ederveen, Lunteren, De Klomp, Otterlo, Rhenen, Veenendaal, Wekerom of Wolfheze én je adres bevat één van deze postcodes:

3902, 3907, 3911, 6711, 6712, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6874

Meedoen houdt in dat je 15 jaar lang geen energiebelasting hoeft te betalen over de opwek van jouw ValleiEnergieDelen tot aan maximaal je eigen verbruik. 

Een huishouden dat 2.000 kWh per jaar verbruikt, heeft maximaal 20 ValleiEnergieDelen nodig om dat verbruik te compenseren met lokale opwek. Check je energierekening voor jouw eigen verbruik. Voor het meerdere boven je eigen verbruik krijg je namelijk geen korting op de energiebelasting. En ook niet voor het meerdere boven 10.000 kWh. (Maar natuurlijk deel je dan nog wel steeds in de winst uit de stroomverkoop.)

Jouw voordeel: 4 à 5% rendement op jaarbasis en een terugverdientijd van circa 9-10 jaar.

Meedoen als sponsor
Ligt jouw woning of bedrijf niet in het postcodegebied en wil je toch bijdragen aan groene en lokale opwek in coöperatieve handen? Bijvoorbeeld ter compensatie van jouw CO2 uitstoot voor verwarming en vervoer? Ook dan kun je meedoen!

Jouw voordeel: bijdragen aan CO2 reductie en na 15 jaar zo’n 15-30% van je sponsorbedrag terug.

Gegevens installatie
Met ruim 5.000 panelen op dak en grond en een opgesteld vermogen van ruim 2 MWp levert deze zonnecentrale straks voor 650 huishoudens aan stroom. Per jaar levert dat een reductie van zo'n 1.000 ton CO2 op.

Als alles volgens planning blijft verlopen, wordt de zonnecentrale eind oktober 2020 in gebruik genomen.

Het zonneveld gedeelte
De postcoderoos in beeld

Meer weten?

Zie verder: informatiedocument Meikade, financiële regeling postcoderoos en de FAQ.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Je inschrijving is pas definitief nadat je de deelnemerovereenkomst hebt ontvangen en betaald hebt.  Daar kunnen enkele weken overheen gaan. Je bent dan ook automatisch en gratis lid van coöperatie ValleiEnergie (normaal € 35 per jaar).

Als deelnemer aan dit project ben je overigens geheel vrij in je keuze van energieleverancier, dus je hoeft niet te switchen.

Lidmaatschap is ook gratis als je energie bij ons afneemt via onze landelijke koepelorganisatie om | nieuwe energie, de meest duurzame energieleverancier (rapportcijfer 10 -> zie de lijst van de Consumentenbond).

Gebiedsfonds

Bij dit project wordt een gebiedsfonds ingericht dat ten goede komt aan duurzame projecten in de naastgelegen wijk Kernhem. Met het gebiedsfonds worden, ism Kenhem Community, projecten uitgevoerd gericht op het bevorderen van biodiversiteit, duurzame energie en het bevorderen van duurzame verbindingen in de wijk Kernhem.

Binnenkort volgt hierover meer informatie.

 Waarom zonnepanelen op landbouwgrond?

Dit is een vraag die ons regelmatig gesteld wordt in het kader van dit project. Wij zijn geen voorstanders van het "volgooien" van landbouwgrond. Voor deze situatie hebben wij echter een uitzondering gemaakt op basis van de volgende argumenten:

 • Voor deze locatie kon geen rendabel project gemaakt worden met 1.400 panelen op de daken alleen, in verband met de veel te hoge kosten van de aansluiting (€ 180.000). En dat zien we vaker. Men roept wel alle daken moeten vol, maar vaak lukt dat praktisch gezien niet. Veel daken zijn ook niet sterk genoeg, deze gelukkig wel. In combinatie met 2 ha veld bleek het project wel uit te kunnen.
 • Deze landbouwgrond ligt in de oksel van de N224 en A30, pal naast industriegebied. De meeste percelen eromheen worden al niet meer als landbouwgrond ingezet.
 • 20% van de 2 ha. wordt door ons landschappelijke ingepast (oude landschapselementen worden hersteld) en gebruikt voor bevordering van de biodiversiteit.
 • Wij volgen alle eisen van landelijke ladders en de Edese Zon en Windwijzer en zijn wij eerst langs belangrijke stakeholders gegaan: zowel Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland als de Stichting Milieu Werkgroep Ede hebben ingestemd met ons plan.

 Meer over Zonnecentrale Meikade

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op de informatieavond van 19 november 2019 tijdens de Duurzame week in Lunteren bezegelden de locatie eigenaar Geurt van den Brandhof en coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade in Ede een groen energie opwek te ontwikkelen.

Geurt van den Brandhof heeft hele heldere drijfveren: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt. Omdat de daken alleen onvoldoende potentie leverden voor een postcoderoos, wordt op de locatie Meikade 4b4c een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak.

Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Gemeente Ede heeft het ingediende schetsplan goedgekeurd en ook directe omwonenden en de GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) hebben aangegeven geen bezwaren te hebben.

Verder lezen?

- Ruimtelijke onderbouwing

- Landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit

- Communicatie en participatieplan

Roel en Geurt tekenen de overeenkomst
Geurt van den Brandhof (initiatiefnemer) en Roel Henderickx (namens ValleiEnergie) tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Logo AFMMeedoen aan een zonnecentrale wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zoneecentrale wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

 • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
 • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
 • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
 • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
 • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
 • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
 • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
 • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
 • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Er is overleg met onze landelijke belangenvereniging over de meest geschikte vorm. Het streven is een aanpassing van de bestaande regeling of de start van een 'nieuwe' regeling per 1 januari 2021. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen daar op terug zodra er duidelijkheid is. Op dit moment verwachten wij geen significante gevolgen van de plannen voor onze zonnecentrales.