Voorinschrijving zonneweide Quadenoord Renkum

Groene en lokale energie: het kan!


Fijn dat je er bent! Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 

Kies voor energie uit de FoodValley  |  Samen energie opwekken  |  Steun ons, word lid
Meer weten over onze coöperatie? Kijk lekker rond of stel je vraag via het contactformulier.

Lokale groene energie afnemen

Samen energie opwekken

Zonnewal A12 Ede

Energieloket voor eerste gratis advies

Onze coöperatie

ValleiEnergie in het nieuws


Koppeling asbestsanering en energietransitie


14 oktober 2019

De provincie Gelderland ondersteunt het project van ValleiEnergie 'Asbest eraf en cooperatief zon erop'. Binnen het versnellingsprogramma sanering asbestdaken is dit een van de projecten waar een koppeling met de energietransitie gemaakt is.

Inschrijving start dit najaar

Eigenaren van zonnige daken waar nog asbest op ligt kunnen zich binnenkort inschrijven voor het project dat ValleiEnergie met ondersteuning van de provincie Gelderland aanbiedt. Er komen twee postcoderoosprojecten om de asbestdaken te saneren en op het gesaneerde dak een zonne-energiesysteem te realiseren. Een deel van de kosten voor het saneren en vervangen van het asbestdak neemt ValleiEnergie voor haar rekening. In ruil daarvoor mogen wij het nieuwe dak 15 jaar lang gebruiken om zonne-energie op te wekken. Daarbij maken we gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Burgers uit de buurt investeren daarbij in de zonnepanelen, wekken lokaal duurzame stroom op en realiseren rendement op hun investering. ValleiEnergie gaat de opgedane kennis en ervaring ook overdragen naar andere Gelderse energiecoöperaties.

Programma Versnellling sanering asbestdaken

Door het besluit van de Eerste Kamer heeft de provincie Gelderland in juni 2019 het programma Versnelling sanering asbestdaken ‘on hold’ gezet. Maar de projecten waar een koppeling is gemaakt tussen asbestdaken en energietransitie blijft de provincie voorlopig ondersteunen. Uitgangspunt is dat asbestdaken geen belemmering moeten zijn voor het realiseren van energietransitie. Met het project Asbest eraf - coöperatief Zon erop, wil ValleiEnergie twee nieuwe zonnecentrales realiseren die daarnaast bijdragen aan de asbestsanering. De ervaringen die met deze projecten worden opgedaan, delen we met andere energiecoöperaties in Gelderland.

Zonneweide Quadenoord stap dichterbij


27 september 2019

De gemeenteraad van Renkum heeft op woensdagavond 26 september hun groene licht gegeven voor de ontwikkeling van een zonneweide op landgoed Quadenoord. Met deze ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ kunnen de initiatiefnemers en de gemeente de procedure officieel starten en wordt de provincie Gelderland formeel om een integrale afweging gevraagd. De initiatiefnemers zijn blij dat deze eerste stap is gezet en een echte impuls gegeven kan worden aan de energieopgave, waarmee het landgoed kan investeren in bos, natuur en erfgoed.

Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject en mede eigenaar worden van het zonnepark. Samen met de Wageningen Universiteit wordt hard gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit op de kavels.

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneweide en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Zie ook: www.quadenoord.nl en op www.chintsolar.nl

 

Zonnewal Ede A12 stap dichterbij


16 juli 2019

De omvorming van de geluidswal bij de A12 tot Zonnewal is weer een stap dichter bij gekomen. Dinsdag 16 juli besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met coöperatie ValleiEnergie. Als het projectplan wordt goedgekeurd kunnen in het voorjaar van 2020 al de eerste zonnepanelen op de wal liggen. Daarna kan dit geleidelijk uitgebreid worden tot meer dan 6000 zonnepanelen; goed voor het energieverbruik van ruim 300 huishoudens.

Wethouder Lex Hoefsloot: “Met het project langs de A12 wordt de productie van duurzame energie in Ede met meer dan een miljoen kWh per jaar verhoogd. Niet alleen is het geplande aantal zonnepanelen groot, ook kan straks elke inwoner van Ede zelf meedoen en panelen kopen, op een unieke, in het oog springende locatie.”

Voorzitter Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vervolgt: “Deelname aan het project verloopt straks via onze coöperatie. Inwoners die belangstelling hebben voor zonnepanelen, maar zelf geen geschikte ruimte hebben, kunnen zich via deze site aanmelden en meer lezen over het project."

Energieneutraal
De gemeente Ede is positief over dit initiatief. Het biedt een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken, te gebruiken en er financieel voordeel van te hebben. En het past in de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. Dan wordt lokaal net zoveel duurzame energie opgewekt als gebruikt.

Veel werk verzet
Het afgelopen jaar was het stil rond dit project. Maar dat betekent niet dat partijen hebben stilgezeten. Zo is een reflectie-onderzoek gedaan om hinderlijke schittering voor de weggebruikers te voorkomen. Ook is de sterkte van de wal onderzocht en geschikt bevonden. Het grootste probleem was de aanwezigheid van het zeer hardnekkige onkruid Japanse Duizendknoop. De bestrijding hiervan is begonnen. Dit alles maakt dat de plannen nu verder uitgewerkt kunnen worden.

Informatieavond
Omwonenden wordt gevraagd om mee te denken in de opzet van de Zonnewal. Hiervoor zal in oktober een informatieavond georganiseerd worden. Omwonenden krijgen hier een uitnodiging voor.

Planning
De Zonnewal is het eerste zonneproject dat door de gemeente Ede is behandeld volgens de ‘Wind- en zonnewijzer Ede’, met spelregels voor duurzaam energie opwekken. De eerste stap hierin is een intakegesprek. Dat is inmiddels succesvol verlopen. De volgende stap is een schetsplanverzoek, dat door de gemeente wordt beoordeeld. Voor het definitieve plan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Duurzame burgers uit FoodValley verlagen zelf de energietarieven


30 mei 2019

De energiewereld wordt wakker geschud. ValleiEnergie | om verandert samen met burgers de energiemarkt. Door lokaal energie op te wekken en de winst terug te geven aan de klanten door de tarieven te verlagen. Dit is nooit eerder gedaan door een energieleverancier. ValleiEnergie | om doet dit samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties, verenigd in het collectief om | nieuwe energie. Duizenden burgers doen al mee om hun tarieven te verlagen en de energietransitie in Nederland te versnellen.

 

Lokale energieopwekking

Met duurzame bronnen als zonnepanelen en windmolens in de directe omgeving, wekt een aantal burgers die verenigd zijn in ValleiEnergie | om zelf lokaal 100% duurzame elektriciteit op. Deze elektriciteit wordt weer geleverd aan de inwoners in FoodValley. Je kan dus gewoon zien waar jouw energie vandaan komt en hier profiteren de lokale economie en huishoudens ook nog eens financieel van. Zonder de commerciële belangen die traditionele energiemaatschappijen hebben, maar echt door en voor de FoodValley huishoudens. André Dippell, directeur van om | nieuwe energie legt uit: “Binnen ons collectief zien wij dat betrokken burgers het heft in eigen hand willen nemen. De eigen omgeving verduurzamen, maar daar ook echt zelf van profiteren. Als collectief brengen we het terug naar de burgers: we doen het samen en voor elkaar.” om | nieuwe energie is daarom al 4 jaar op rij door de Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur & Milieu uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland.

 

Geen winstoogmerk, dus lagere energieprijs

Als burgercollectief hoeft er uiteraard geen winst gemaakt te worden voor grote aandeelhouders en dus wordt het verdiende geld weer geïnvesteerd in nieuwe duurzaamheidsprojecten en het verlagen van de energietarieven. “We zijn nu al een van de goedkoopste met onze tarieven, maar het is onze intentie om de energietransitie in FoodValley te versnellen. Dit kan wanneer duurzaam nog betaalbaarder wordt. Van de omzet dienen verder alleen de operationele kosten gedekt te worden. Door efficiënt te blijven werken kunnen tarieven dalen naarmate wij als collectief groeien. Dus hoe meer mensen zich aansluiten des te goedkoper onze energie wordt!” geeft André Dippell aan. Deze werkwijze staat haaks op het commerciële beleid van alle andere leveranciers. Het direct inzetten van winst om de tarieven van klanten te verlagen is echt vernieuwend in Nederland.

 

Iedereen om? Dan jaarlijks honderden euro’s goedkoper!

ValleiEnergie | om wekt samen met alle andere coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief nu al voor enkele honderdduizenden huishoudens energie op. Wanneer het collectief zo groot zou zijn als enkele grijze en traditionele energieleveranciers, dan gaat de energierekening van alle klanten blijvend met honderden euro’s per jaar naar beneden. Dat is dus bovenop de huidige scherpe tarieven. Daarmee wordt het ValleiEnergie | om niet alleen de duurzaamste, maar tevens de goedkoopste in de markt en hoef je dus nooit meer te switchen om eenmalige kortingen te krijgen. Echt groen én goedkoop? Het kan!

Iedereen wordt uitgedaagd om te vergelijken en te kijken naar de wijze waarop dit collectief met de omgeving omgaat. Samen maken we duurzaam betaalbaar. Ga naar samenom.nl/wakkerworden

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Waarom ik meedoe aan de collectieve zonnecentrale? Voor de toekomst van mijn kleinkind.

deelnemer Energiekazerne
Naar alle klanten vertellen... »