Deelnemen in Meikade

Deelnemen in GroeneWaarden

 

Zonnedak Kooiweg Renswoude

Meedoen met Renswoude
nu inschrijven

Wil je meedoen aan de postcoderoos?

Heb je als particulier of ondernemer geen geschikt dak en wil je toch je stroom duurzaam en lokaal opwekken? Of jouw CO2 uitstoot voor bijvoorbeeld verwarming en vervoer compenseren? Wil je profiteren van de verkoop van opgewekte stroom en de korting op energiebelasting? 

Is jouw postcode gelijk aan één van deze:

3927 Renswoude
3772 Barneveld
3925 Scherpenzeel
6741 Lunteren
6744 Ederveen
3905 Veenendaal
3906 Veenendaal

Schaf dan één of meer ValleiEnergieDelen aan en word zo mede-eigenaar van de 212 zonnepanelen op het dak aan de Kooiweg in Renswoude.

Een ValleiEnergieDeel kost € 120 en wekt op jaarbasis ± 100 kWh op.

Hoeveel ValleiEnergieDelen je nodig hebt, hangt dus af van je energieverbruik en hoeveel je wilt investeren. Een huishouden verbruikt gemiddeld circa 2.800 kWh per jaar en heeft maximaal 28 ValleiEnergieDelen nodig om dat verbruik te compenseren met lokale opwek.

Meedoen houdt in dat je 15 jaar lang geen energiebelasting hoeft te betalen over de opwek van jouw ValleiEnergieDelen tot aan maximaal je eigen verbruik.  Ook deel je in de eventuele winst die overblijft van de verkoop van de stroom na aftrek van de kosten. Het rendement is zo’n 4 à 5% rendement op jaarbasis. Je inleg verdien je met circa 9-10 jaar terug.

Wil je ons project sponsoren?

Valt je postcode niet in de roos? Je kunt ons project ook sponsoren.

Zakelijk sponsoren?

Neem dan contact met ons op.

Stand van zaken
We verwachten eind dit jaar de zonnepanelen op de daken te leggen. We hebben bijna alle offertes binnen en gaan binnenkort van start met de realisatie. Aan Stedin is reeds opdracht verleend voor de aansluiting. Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen de zonnepanelen eind dit jaar in gebruik genomen worden.

Afspraak op locatie/rondleiding
Wil je de locatie een keer bezoeken? De eigenaar van de bebouwing biedt de mogelijkheid om op de locatie Kooiweg af te spreken. Je kunt hier dan uitleg krijgen van een medewerker van ValleiEnergie en een idee van de locatie krijgen. Op afspraak en voorlopig op afstand. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je dit bij je registratie als belangstellende aangeven.  

Gegevens installatie

Aantal panelen ± 212
Opgesteld vermogen ± 74.200 Wp
Geschatte opbrengst ± 64.030 kWh per jaar
Goed voor ± 20 huishoudens
Type project Regeling Verlaagd Tarief Opwek (postcoderoos)
Looptijd Postcoderoos 15 jaar, installatie max. 25 jaar
Postcodes die meedoen 3927 Renswoude, 3772 Barneveld, 3925 Scherpenzeel, 6741 Lunteren, 6744 Ederveen, 3905 Veenendaal, 3906 Veenendaal
1 ValleiEnergieDeel Wekt ± 100 kWh duurzaam op per jaar
Minimale deelname 1 ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120
Bespaarde CO2 ± 800 kg over 15 jaar per ValleiEnergieDeel
Rendement *) 4-5% eerste 15 jaar
Terugverdientijd *) 9-10 jaar

*) Alleen voor deelnemers aan postcoderoos, niet van toepassing bij sponsoring of CO2 compensatie

±212 zonnepanelen gepland aan de Kooiweg in Renswoude
Postcodegebied rond de zonnecentrale.
De postcoderoos in beeld

Algemeen

Meedoen aan dit project betekent dat je automatisch gratis lid bent van coöperatie ValleiEnergie (normaal € 35 per jaar).
Lidmaatschap is ook gratis als je energie bij ons afneemt via onze landelijke koepelorganisatie om | nieuwe energie, de meest duurzame energieleverancier (rapportcijfer 10 -> zie de lijst van de Consumentenbond).
Als deelnemer aan dit project ben je overigens geheel vrij in je keuze van energieleverancier

Zie verder: Financiële regeling postcoderoos en de FAQ.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 Meer over Zonnedak Kooiweg Renswoude

Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende zonnige daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwek­installatie.

Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemers­vereniging van Renswoude geattendeerd werd op de mogelijkheid om van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking via een intentie­overeenkomst beklonken. Jan krijgt voor eigen gebruik ook een aantal panelen ter beschikking. Een win-win dus!

Roel Henderickx van ValleiEnergie en Jan Roelofsen geven elkaar een hand na het tekenen van de intentieovereenkomst.
Roel Henderickx en Jan Roelofsen na het tekenen van de intentieovereenkomst.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Het streven is de start van een 'nieuwe' regeling per 1 april 2021. Publicatie van deze nieuwe regeling wordt binnenkort verwacht. Wij komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

Autoriteit financiële markten

Logo AFMMeedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.