Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

De zonnecentrale maakt onderdeel uit van Coöperatie ValleiEnergie. De coöperatie is eigenaar en exploitant van de installatie. Door de inleg van geld verwerven deelnemers (coöperanten) een aandeel in de zonnecentrale.

Alle opbrengsten en kosten worden naar rato van de inleg verdeeld onder deze participanten. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan om|nieuwe energie. Dit is de landelijke energiecoöperatie waarvan ValleiEnergie lid is.

De illustratie hier onder geeft een globaal overzicht van de opzet en geld- en energiestromen.

Het belangrijkste voordeel voor een deelnemer is de jaarlijkse teruggave van Energiebelasting en wel wettelijk gegarandeerd 15 jaar lang. Dit geldt voor zover het aandeel in de opgewekte stroom niet meer is dan het eigen gebruik én niet meer is dan 10.000 kWh/jaar.

Daarnaast deelt men, na afschrijving en aftrek van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, naar aandeel mee in de opbrengsten van de stroomverkoop.

Jaarlijks maakt ValleiEnergie een overzicht van de stroomproductie per deelnemer. De energieleverancier verrekent de Energiebelasting rechtstreeks met de deelnemer zelf. Omdat niet alle energiebedrijven meewerken aan een verrekening postcoderoos, wordt aangeraden zich hierover goed te informeren.

Een deelnemer heeft de vrije keuze om wel of niet klant te worden bij om|nieuwe energie.

Voor een deelnemer die energieklant is of wordt bij om|nieuwe energie is het lidmaatschap van de coöperatie gratis. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan automatisch met de jaarrekening.

In de overige gevallen betaalt een deelnemer € 35,- per jaar voor het lidmaatschap van coöperatie ValleiEnergie (bij gebruik automatische incasso € 5,- korting).