Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

 

Zonnedak GroeneWaarden

Lokaal en duurzaam energie opwekken!

Geen zonnepanelen op uw dak

Op GroeneWaarden is nu zonne-energie voor circa 500 huishoudens uit de regio beschikbaar!

Meedoen en/of mede-eigenaar worden van dit zon opwekproject

Heb je als particulier of ondernemer geen geschikt dak, wil je je verbruik duurzaam en lokaal opwekken en tegelijkertijd profiteren van de korting op energiebelasting en ook van de verkoop van stroom?
Wil je geld uitlenen om dit unieke lokale opwekproject mogelijk te maken?
Of wil je geld doneren of sponsoren?

 

Doe mee aan de lokale en duurzame opwek van zonne-energie op het zonnedak van GroeneWaarden in Renkum. Dit kan op vier manieren:

1. Zelf lokale en duurzame stroom opwekken?

Met de aankoop van één of meer ValleiEnergieDelen kun je mede-eigenaar worden van de 5.000 zonnepanelen op de bedrijfsdaken van GroeneWaarden.

Voor €120 koop je een ValleiEnergieDeel. Eén deel levert 100 kWh zonne-energie op. De overheid garandeert voor deze postcoderoosprojecten 15 jaar lang kwijtschelding van de energiebelasting. Dit voordeel wordt verrekend via je eigen energierekening. Ook deel je in de verkoop van de stroom.

De ValleiStroom van de panelen op dit zonnedak verkopen wij aan de landelijke koepel¬coöperatie OM | nieuwe energie. Als deelnemer aan dit project ben je echter vrij in je keuze van energieleverancier.

Particulieren (en bedrijven) met een verbruik tot maximaal 10.000 kWh per jaar, die wonen in dit postcodegebied, kunnen meedoen:

Heveadorp 6869
Doorwerth 6865
Oosterbeek-N 6861
Oosterbeek-Z 6862
Heelsum 6866
Renkum 6871
Wolfheze 6874
Driel 6665
Heteren 6666
Ede 6718
Bennekom 6721
Wageningen 6703
Wageningen 6704

Postcodegebied GroeneWaarden

Meedoen houdt in dat je 15 jaar lang geen energiebelasting hoeft te betalen over de opwek van jouw ValleiEnergieDelen tot aan maximaal je eigen verbruik.  Ook deel je in de eventuele winst die overblijft van de verkoop van de stroom na aftrek van de kosten.

Je inleg verdien je met circa 9-10 jaar terug.

Een ValleiEnergieDeel kost € 120 en wekt op jaarbasis ± 100 kWh op. Hoeveel ValleiEnergieDelen je nodig hebt, hangt dus af van je energieverbruik en hoeveel je wilt betalen. Een huishouden verbruikt gemiddeld circa 2.800 kWh per jaar en heeft maximaal 28 ValleiEnergieDelen nodig om dat verbruik te compenseren met lokale opwek. Als je van plan bent de komende jaren minder energie te verbruiken, kun je ervoor kiezen iets minder ValleiEnergieDelen af te nemen (bijvoorbeeld voor 85% van je energieverbruik).

Meedoen met ValleiEnergieDelen

2. Wil je een kleine participatie aanschaffen?

We kijken of het ook mogelijk is om kleine participaties te verkopen met een kleine éénmalige inleg van circa € 35,- , die recht geeft op 15 jaar korting op de energienota. Bij voldoende belangstelling voor kleine participaties, kunnen wij na de zomer hierover meer duidelijkheid geven.

Meer informatie over participaties

3. Wil je geld uitlenen? 

Wil je geld beschikbaar stellen om dit lokale initiatief mogelijk te maken? Verstrek een lening voor de financiering van het project en ontvang een vaste rente.

Meer informatie over leningen

4. Wil je geld sponsoren of doneren?

Je kunt ook meedoen aan dit lokaal initiatief door sponsoring en/of donatie. 

Meer informatie over sponsoren of doneren

Schrijf je nu vrijblijvend in en krijg in het najaar voorrang bij de definitieve inschrijving!
 

Stand van zaken
Het bedrijf Hooijer Renkum, Hevea Initiatief en ValleiEnergie willen de inwoners uit de regio de mogelijkheid bieden om te participeren in dit opwekproject. In juni 2020 zijn de overeenkomsten van samenwerking getekend.  Het project is daarmee van start gegaan en belangstellenden kunnen zich vanaf nu met voorrang en vrijblijvend inschrijven.

Het gaat om ruim 5.000 zonnepanelen met een vermogen van ongeveer 1.500 kWp en geschatte opbrengst van ongeveer 1.500 MWh per jaar voor circa 500 huishoudens, met gebruik van de Postcoderoosregeling (Regeling  Verlaagd Tarief Opwek) en een looptijd van 15 jaar.

Zie verder: Financiële regeling postcoderoos en de veel gestelde vragen met antwoorden FAQ.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

±5.000 zonnepanelen gepland in Doorwerth
'Voorkant zonnedak GroeneWaarden
Voorkant zonnedak GroeneWaarden

 Meer over Zonnedak GroeneWaarden

GroeneWaarden is gelegen in Doorwerth -gemeente Renkum- nabij de snelweg A50, het kasteel Doorwerth en in de uiterwaarden van de Nederrijn. GroeneWaarden heeft een omvang van 9,4 ha met bedrijfsgebouwen van circa 10.000 m².

Het eigendom is in handen van Hooijer Renkum – Hooijer Recycling. Zo vindt hier de opslag en productie plaats van houtachtige biomassa, bermgras voor vezels, houtpellets, houtskoolbriketten en sloopmaterialen. Hooijer stelt graag zijn bedrijfsdak beschikbaar voor het opwekken van lokale duurzame stroom.

Hevea Initiatief wil Heveadorp verduurzamen. Eén van de stappen is om hier op dit  bedrijfsdak zonne-energie voor haar inwoners op te wekken. Daarnaast blijft er voldoende zonne-energie over voor omwonenden uit andere dorpen in de regio.

Het bedrijf Hooijer, stichting Hevea Initiatief en de coöperatie ValleiEnergie willen samen de inwoners uit de regio de mogelijkheid bieden om te participeren in dit opwekproject.

Hooijer biedt omwonenden de kans om lokale en duurzame energie op te wekken.
Hooijer biedt omwonenden de kans om lokale en duurzame energie op te wekken

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Het streven is de start van een 'nieuwe' regeling per 1 april 2021. Publicatie van deze nieuwe regeling wordt binnenkort verwacht. Wij komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

Autoriteit financiële markten

Logo AFMMeedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.