Deelnemen in Meikade geopend

Asbest saneren en zonnecentrale realiseren


Met ondersteuning van de provincie Gelderland heeft Coöperatie ValleiEnergie een mooi aanbod ontwikkeld voor eigenaren van zonnige daken waar nog asbest op ligt. Binnenkort start de inschrijving voor twee postcoderoosprojecten om de asbestdaken te saneren en op het gesaneerde dak een zonne-energiesysteem te realiseren.

Een deel van de kosten voor het saneren en vervangen van het asbestdak neemt ValleiEnergie voor haar rekening. In ruil daarvoor mogen wij het nieuwe dak 15 jaar lang gebruiken om zonne-energie op te wekken. Daarbij maken we gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Burgers uit de buurt investeren daarbij in de ValleiEnergieDelen/panelen, wekken lokaal duurzame stroom op en realiseren rendement op hun investering. ValleiEnergie gaat de opgedane kennis en ervaring ook delen met andere Gelderse energiecoöperaties.

Risico's asbest
Asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid en het milieu. Door verwering van deze daken als gevolg van weer, wind en mosaangroei komen er kankerverwekkende asbestvezels vrij. Elk jaar komt 1-3 kg asbeststof vrij per 1000 m2 dak. Elk jaar overlijdt een groot aantal mensen aan kanker door asbest. Het Rijk is daarom van plan om een verbod op asbestdaken in te voeren. De risico’s op het vrijkomen van asbest bij brand en storm zijn groot. Verzekeraars sluiten asbestdaken volledig uit van vergoeding of keren slechts een deel van de schade uit. De sanering van asbestdaken vormt een grote kostenpost voor de dakeigenaren waar geen inkomsten tegenover staan.

Programma asbestsanering
Door het besluit van de Eerste Kamer heeft de provincie Gelderland in juni 2019 het programma Versnelling sanering asbestdaken ‘on hold’ gezet. Maar de projecten waar een koppeling is gemaakt tussen asbestdaken en energietransitie blijft de provincie voorlopig ondersteunen. Uitgangspunt is dat asbestdaken geen belemmering moeten zijn voor het realiseren van energietransitie. Eind 2019 zal duidelijk worden of en hoe het totale Versnellingsprogramma asbestsanering verder gaat. Op de asbestdakenkaart Gelderland van de provincie Gelderland vind je meer informatie over de aanwezige asbestdaken in de provincie.

 

Zoeken

Klanten vertellen...

Omdat we thuis met zijn 6-en zijn, gebruiken we best veel energie. Dat willen we graag zo groen mogelijk doen. We wonen vlakbij de Energiekazerne, dus dit was een buitenkans voor ons om actie te ondernemen.

Michiel en Emma Gunsing
Naar alle klanten vertellen... »