Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

Asbest saneren en zonnecentrale realiseren


Met ondersteuning van de provincie Gelderland heeft Coöperatie ValleiEnergie in samenwerking met Coöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek een mooi aanbod ontwikkeld voor eigenaren van zonnige daken waar nog asbest op ligt. Het eerste project ligt in Barneveld.

Een deel van de kosten voor het saneren en vervangen van het asbestdak neemt Duurzaam Kootwijkerbroek voor haar rekening. In ruil daarvoor mag het vernieuwde dak 15 jaar lang worden gebruikt  om zonne-energie op te wekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Burgers uit de buurt investeren daarbij in de panelen, wekken lokaal duurzame stroom op en realiseren rendement op hun investering. ValleiEnergie gaat de opgedane kennis en ervaring ook delen met andere Gelderse energiecoöperaties.

Risico's asbest
Asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid en het milieu. Door verwering van deze daken als gevolg van weer, wind en mosaangroei komen er kankerverwekkende asbestvezels vrij. Elk jaar komt 1-3 kg asbeststof vrij per 1000 m2 dak. Elk jaar overlijdt een groot aantal mensen aan kanker door asbest. Het Rijk is daarom van plan om een verbod op asbestdaken in te voeren. De risico’s op het vrijkomen van asbest bij brand en storm zijn groot. Verzekeraars sluiten asbestdaken volledig uit van vergoeding of keren slechts een deel van de schade uit. De sanering van asbestdaken vormt een grote kostenpost voor de dakeigenaren waar geen inkomsten tegenover staan.

Programma asbestsanering
Door het besluit van de Eerste Kamer heeft de provincie Gelderland in juni 2019 het programma Versnelling sanering asbestdaken ‘on hold’ gezet. Maar de projecten waar een koppeling is gemaakt tussen asbestdaken en energietransitie blijft de provincie voorlopig ondersteunen. Uitgangspunt is dat asbestdaken geen belemmering moeten zijn voor het realiseren van energietransitie. Op de asbestdakenkaart Gelderland van de provincie Gelderland vind je meer informatie over de aanwezige asbestdaken in de provincie.

Inschrijven voor dit project
Dit kan binnenkort via de website van Duurzaam Kootwijkerbroek.

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven?

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

Klanten vertellen...

Het is een mooi idee dat ValleiEnergie wil werken aan een zelfvoorzienende Vallei. Dat steunen we graag. Ook in ons eigen kantoor: we werken toe naar een energieneutraal kantoor. Daarvoor hebben we in de laatste jaren geïnvesteerd in isolatie, dat blijven we nog een paar jaar doen en dan stappen we over op een nieuw systeem voor  verwarming. 

De PV-installatie op het dak van het kantoor van De Lynx produceert jaarlijks 7000 – 7500 kwh. Netto leveren we per jaar aan ValleiEnergie 2000 – 2500 kwh. 

Rob Janmaat
Naar alle klanten vertellen... »