Voorinschrijving zonneproject Meikade Ede

Groene en lokale energie: het kan!


Fijn dat je er bent! Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. We leveren groene stroom en groen gas in de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum, Wageningen, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 

Kies voor energie uit de FoodValley  |  Samen energie opwekken  |  Steun ons, word lid
Meer weten over onze coöperatie? Kijk lekker rond of stel je vraag via het contactformulier.

Lokale groene energie afnemen

Energieloket voor eerste gratis advies

Onze coöperatie

ValleiEnergie in het nieuws


Groen energie opwekproject Meikade


25 november 2019

Samenwerkingsovereenkomst ValleiEnergie en Geurt van den Brandhof getekend 

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bezegelden Geurt van den Brandhof en Coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade een groen energie opwekproject te realiseren. Dat gebeurde op 19 november tijdens de Duurzame week in Lunteren. Een volgende stap is het plan verder uit te werken en vergunning aan te vragen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Begin 2018 stapte Geurt van den Brandhof naar coöperatie ValleiEnergie met het aanbod om op zijn locatie Meikade 4B4C Ede de mogelijkheden te onderzoeken voor de opwek van groene energie met burgerparticipatie. Zijn drijfveren waren helder: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt: de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk participatie. Tot nu toe is voor onze projecten steeds 100% participatie gelukt.

Uit een eerste korte analyse bleek dat de daken aan de Meikade wel veel meer potentie bieden dan nodig voor eigen gebruik, maar nét te weinig voor een rendabele PV-installatie volgens de postcoderoosregeling met name door te hoge kosten van de aansluiting op het net. Door een combinatie met een deel van de grond zou dit wel kunnen lukken.

Voorjaar 2019 werd het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Ede gepubliceerd en konden we in overleg en met hulp van de gemeente Ede concreet aan de slag met een voorverkenning van de mogelijkheden voor een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak. De dialoog met omwonenden werd ook direct gestart, deze gaven aan geen bezwaren te hebben. Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Inmiddels heeft de GNMF ook aangegeven positief tegenover het project te staan. Het project bevindt zich dicht bij de infrastructuur (oksel A30, N224), zal landschappelijk ingepast worden, met herstel van kenmerkende veenlandschapselementen en de biodiversiteit ter plekke bevorderen.

Meer weten over dit project of op de hoogte blijven? Kijk dan op ValleiEnergie.nl/Meikade

Collectieve inkoopactie zonnepanelen Wageningen succesvol


19 november 2019

Het gaat goed met de zonnepanelenactie in Wageningen; er zijn 165 aanmeldingen!
De actie voor collectieve inkoop van zonnepanelen wordt georganiseerd door Wageningen Woont Duurzaam, het Energieloket en coöperatie ValleiEnergie. Wageningen Woont Duurzaam is het platform voor inwoners van Wageningen die hun woning willen verduurzamen. Het Energieloket geeft gratis en onafhankelijk advies over verduurzaming en is beschikbaar voor alle inwoners van Wageningen. Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. De actie is gestart in september 2019 en loopt tot maart 2020.

Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak, ook in Wageningen. Logisch: met zonnepanelen wek je zelf groene stroom op, je bespaart veel geld op je energierekening en het rendement is een stuk hoger dan op een spaarrekening. Ook zonnepanelen zonder zorgen? Kijk op http://www.wageningenduurzaam.nl/zon

 

Ook dit jaar een 10!


11 november 2019

5 jaar op rij groenste leverancier

Samen met de andere 40 lokale energie coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, is ValleiEnergie | om opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De energie die wij als lokale energie coöperaties gezamenlijk opwekken in de regio van onze klanten, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Iedereen in Nederland kan daarmee profiteren van de groenste energie, opgewekt in zijn of haar eigen buurt. Non-profit energie wint het daarmee van de grote commerciële partijen.“Door het écht anders te doen, veranderen we de energiemarkt van onderop”

ValleiEnergie | om vormt samen met tientallen andere lokale energie coöperaties het om | nieuwe energie collectief. om | nieuwe energie is de lokale energieleverancier die duurzaamheid wil versnellen door duurzaam betaalbaar te maken voor iedereen. Dat kan zij doen, doordat zij geen winstoogmerk heeft. De winst wordt teruggegeven aan de lokale coöperaties om nieuwe projecten op te starten én aan de klanten. Dat doet om | nieuwe energie door de tarieven te verlagen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de prijs. Schakel daarom ook om via http://www.samenom.nl

Koppeling asbestsanering en energietransitie


14 oktober 2019

De provincie Gelderland ondersteunt het project van ValleiEnergie 'Asbest eraf en cooperatief zon erop'. Binnen het versnellingsprogramma sanering asbestdaken is dit een van de projecten waar een koppeling met de energietransitie gemaakt is.

Inschrijving start dit najaar

Eigenaren van zonnige daken waar nog asbest op ligt kunnen zich binnenkort inschrijven voor het project dat ValleiEnergie met ondersteuning van de provincie Gelderland aanbiedt. Er komen twee postcoderoosprojecten om de asbestdaken te saneren en op het gesaneerde dak een zonne-energiesysteem te realiseren. Een deel van de kosten voor het saneren en vervangen van het asbestdak neemt ValleiEnergie voor haar rekening. In ruil daarvoor mogen wij het nieuwe dak 15 jaar lang gebruiken om zonne-energie op te wekken. Daarbij maken we gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Burgers uit de buurt investeren daarbij in de zonnepanelen, wekken lokaal duurzame stroom op en realiseren rendement op hun investering. ValleiEnergie gaat de opgedane kennis en ervaring ook overdragen naar andere Gelderse energiecoöperaties.

Programma Versnellling sanering asbestdaken

Door het besluit van de Eerste Kamer heeft de provincie Gelderland in juni 2019 het programma Versnelling sanering asbestdaken ‘on hold’ gezet. Maar de projecten waar een koppeling is gemaakt tussen asbestdaken en energietransitie blijft de provincie voorlopig ondersteunen. Uitgangspunt is dat asbestdaken geen belemmering moeten zijn voor het realiseren van energietransitie. Met het project Asbest eraf - coöperatief Zon erop, wil ValleiEnergie twee nieuwe zonnecentrales realiseren die daarnaast bijdragen aan de asbestsanering. De ervaringen die met deze projecten worden opgedaan, delen we met andere energiecoöperaties in Gelderland.

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Het samen opwekken van groene energie spreekt ons erg aan: We hebben sinds 2003 zonnepanelen, en sinds 2007 een zonneboiler. We willen wel meer doen, maar daarvoor is ons huis niet zo geschikt. Ook willen we eerst het dak flink renoveren en isoleren.

Daarom doen we nu heel graag mee met de collectieve zonnepanelenactie van ValleiEnergie.

Monique en Rein, Ede
Naar alle klanten vertellen... »