Deelnemen in Meikade geopend

Deelnemen in Renswoude geopend

Groene en lokale energie: het kan!


Fijn dat je er bent! Bij ons kun je 100% lokaal opgewekte en groene energie afnemen. Maar ook producent van energie worden door mee te investeren in onze lokale energiecentrales. Bij coöperatie ValleiEnergie menen we dat wij onze energievoorziening in de Foodvalley prima samen zelf kunnen regelen. Als leden bepalen we samen we onze koers!

Energie uit de regio afnemen

Helpen met opwekken

Onze centrales en projecten

ValleiEnergie in het nieuws

Tafeltennisvereniging SHOT zet in op verduurzaming

Ondertekening intentieverklaring SHOT en ValleiEnergie Roland Mumm
Intentieovereenkomst TTV SHOT en ValleiEnergie:
Zonneproject op het gebouw van SHOT.

3 februari 2020

Tafeltennisvereniging SHOT uit Wageningen en ValleiEnergie tekenen intentieovereenkomst voor het realiseren van een panelen opwekproject aan de Haverlanden 92.

Het bestuur van SHOT wil verduurzamen om twee redenen: Minder energiekosten voor SHOT en een steentje bijdragen aan verduurzaming door opwekken van ‘schone energie’.

Het plan is om het dak van het gebouw aan de Haverlanden vol te leggen met 250 panelen. Hiermee kan veel meer energie opgewekt worden dan voor het eigen gebruik nodig is. Mede daarom kiest SHOT voor een zogenaamde postcode regeling (PCR). De PCR maakt het mogelijk dat burgers en eigen leden in de direct omliggende postcodegebieden van het gebouw kunnen deelnemen door de opgewekte energie van een aantal panelen af te nemen. Stel dat iemand meedoet met 10 panelen, dan betekent dat een opwek van circa 3.000 kWh per jaar. Deelnemers kunnen zo hun eigen energieverbruik compenseren en over dat deel de energiebelasting terugkrijgen. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. De looptijd van het project is 15 jaar.

In januari hebben de leden van de tafeltennisvereniging op een speciaal ingelaste ledenvergadering ingestemd met de intentieovereenkomst tussen SHOT en ValleiEnergie om dit zonneproject te realiseren. Een volgende stap is het plan verder uitwerken en diverse offertes aanvragen. De bedoeling is dat de installatie in de zomer van 2020 gaat werken.

Coöperatie ValleiEnergie maakt zich sterk voor de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk lokale participatie. Tot nu toe is voor deze projecten steeds 100% lokale participatie gerealiseerd. Interesse om mee te doen? Schrijf je vrijblijvend in!

Groen energie opwekproject Meikade

25 november 2019

Samenwerkingsovereenkomst ValleiEnergie en Geurt van den Brandhof getekend 

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bezegelden Geurt van den Brandhof en Coöperatie ValleiEnergie hun reeds langer lopende informele samenwerking om aan de Meikade een groen energie opwekproject te realiseren. Dat gebeurde op 19 november tijdens de Duurzame week in Lunteren. Een volgende stap is het plan verder uit te werken en vergunning aan te vragen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Begin 2018 stapte Geurt van den Brandhof naar coöperatie ValleiEnergie met het aanbod om op zijn locatie Meikade 4B4C Ede de mogelijkheden te onderzoeken voor de opwek van groene energie met burgerparticipatie. Zijn drijfveren waren helder: “We kunnen niet langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt: de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk participatie. Tot nu toe is voor onze projecten steeds 100% participatie gelukt.

Uit een eerste korte analyse bleek dat de daken aan de Meikade wel veel meer potentie bieden dan nodig voor eigen gebruik, maar nét te weinig voor een rendabele PV-installatie volgens de postcoderoosregeling met name door te hoge kosten van de aansluiting op het net. Door een combinatie met een deel van de grond zou dit wel kunnen lukken.

Voorjaar 2019 werd het uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Ede gepubliceerd en konden we in overleg en met hulp van de gemeente Ede concreet aan de slag met een voorverkenning van de mogelijkheden voor een middelgroot zonneveld (maximaal 2ha) gecombineerd met zon op dak. De dialoog met omwonenden werd ook direct gestart, deze gaven aan geen bezwaren te hebben. Het project zal  voldoen aan alle lokale, regionale en landelijke voorwaarden die gesteld worden aan zonnevelden en volgt het Uitnodigingskader Zon en Wind Ede, de Gelderse Zonnewijzer en de Gedragscode Zon op land. Inmiddels heeft de GNMF ook aangegeven positief tegenover het project te staan. Het project bevindt zich dicht bij de infrastructuur (oksel A30, N224), zal landschappelijk ingepast worden, met herstel van kenmerkende veenlandschapselementen en de biodiversiteit ter plekke bevorderen.

Meer weten over dit project of op de hoogte blijven? Kijk dan op ValleiEnergie.nl/Meikade

Collectieve inkoopactie zonnepanelen Wageningen succesvol

19 november 2019

Het gaat goed met de zonnepanelenactie in Wageningen; er zijn 165 aanmeldingen!
De actie voor collectieve inkoop van zonnepanelen wordt georganiseerd door Wageningen Woont Duurzaam, het Energieloket en coöperatie ValleiEnergie. Wageningen Woont Duurzaam is het platform voor inwoners van Wageningen die hun woning willen verduurzamen. Het Energieloket geeft gratis en onafhankelijk advies over verduurzaming en is beschikbaar voor alle inwoners van Wageningen. Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. De actie is gestart in september 2019 en loopt tot maart 2020.

Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak, ook in Wageningen. Logisch: met zonnepanelen wek je zelf groene stroom op, je bespaart veel geld op je energierekening en het rendement is een stuk hoger dan op een spaarrekening. Ook zonnepanelen zonder zorgen? Kijk op http://www.wageningenduurzaam.nl/zon

 

Ook dit jaar een 10!

11 november 2019

5 jaar op rij groenste leverancier

Samen met de andere 40 lokale energie coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, is ValleiEnergie | om opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De energie die wij als lokale energie coöperaties gezamenlijk opwekken in de regio van onze klanten, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Iedereen in Nederland kan daarmee profiteren van de groenste energie, opgewekt in zijn of haar eigen buurt. Non-profit energie wint het daarmee van de grote commerciële partijen.“Door het écht anders te doen, veranderen we de energiemarkt van onderop”

ValleiEnergie | om vormt samen met tientallen andere lokale energie coöperaties het om | nieuwe energie collectief. om | nieuwe energie is de lokale energieleverancier die duurzaamheid wil versnellen door duurzaam betaalbaar te maken voor iedereen. Dat kan zij doen, doordat zij geen winstoogmerk heeft. De winst wordt teruggegeven aan de lokale coöperaties om nieuwe projecten op te starten én aan de klanten. Dat doet om | nieuwe energie door de tarieven te verlagen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de prijs. Schakel daarom ook om via http://www.samenom.nl

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven?

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

Klanten vertellen...

Als je maar weinig energie verbruikt zoals ik, en je wilt toch zelf  duurzame energie opwekken, is de oplossing van ValleiEnergie een hele mooie oplossing.

Leon Bezemer
Naar alle klanten vertellen... »